מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

calculator 1719738 640יישומון המחשבון המקולקל - מחשבון שרק חלק מהמקשים שלו פעילים וצריך להגיע למספר מטרה באמצעות שימוש במקשים הפעילים.

בקובץ נמצאות הצעות לפעילויות במליאה ולעבודה עצמית של תלמידים המשלבות התנסות ודיון עם המורה באמצעות היישומון המחשבון המקולקל.

מתאים לכיתות ד-ה.

קישור לפעילות


להפעלת היישומון מומלץ להשתמש בדפדפן אקספלורר או להתקין בכרום את התוסף (החינמי) - IE Tab

המחשבון המקולקל - יישומון נוסף.

10 משימות חקר שבכל אחת מהן מוצג דגם ויזואלי או מספרי החוזר על עצמו בחוקיות מסוימת, אותו ניתן לבטא בעזרת הכללה. השאלות שבמשימות מכוונות לדרכים שונות של כתיבה שיטתית, המאפשרות לראות את החוקיות שבדגמים.
לפעילות בעבריתبالعربية

בפעילות זו התלמידים נעזרים בלוחות מספרים עבור פתרון תרגילי חילוק עם ובלי שארית. המטרה - לזהות את המנה בתרגיל החילוק, כמספר השורות המלאות בלוח, ואת השארית - כמספר התאים הנותרים עד הגעה למספר המטרה, שהוא המחולק.
הפעילות אפשרית בשילוב אקסל.

gears 1443872 640 zeroפעילות העוסקת בארבע פעולות החשבון המערבות אפס, אפס כאיבר ניטרלי בחיבור (בחיסור רק כאשר האפס הוא מחסר), אפס כמאפס את המכפלה בכפל, איסור חילוק באפס. מצבי הגדרה ואי-הגדרה בפעולת החילוק ובמודלים שונים של כפל וחילוק.

קישור לפעילות

תרגול שימוש במודל של שטח. המודל מכליל ממצבים בדידים (discrete) העוסקים באריתמטיקה של מספרים שלמים למצבים רציפים (continuous) העוסקים במספרים עשרוניים, שברים, אחוזים, הסתברות, אלגברה ומתמטיקה מתקדמת יותר.

חוברת מקיפה בנושא שגיאות במתמטיקה ושימוש בהן לצרכי הוראה. בחוברת סקירה תיאורטית רחבה אודות סיבות לשגיאות, סוגי שגיאות והשימוש בשגיאות בהוראה. החוברת כוללת פרק ובו משימות ופעילויות – ניתוח שגיאות, אירועי שגיאה, הערות והארות.

החוברת נכתבה ע"י ד"ר פסיה צמיר ורות ברקאי.

לחוברת

divide 40654 640דיון בשתי המשמעויות של פעולת החילוק ובסוגיית האפס בפעולת החילוק.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

divide 40654 640דיון במשמעויות השונות של פעולת החילוק ובסוגיית האפס בפעולת החילוק.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

סקירה של מגוון דוגמאות לאינווריאנטיות: שמירת תכונות של אובייקט מתמטי תחת שינויים שאובייקט זה עובר.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

divide 2718203 640דיון בסימני התחלקות המתבססים על סכום של ספרות (3, 9, 11) ובשגיאות נפוצות בשימוש בסימני ההתחלקות.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר