מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

divide 2718203 640אבחנה בין סימני התחלקות ישירים (2, 3, 4, 5) ונגזרים (למשל 6), אופן הניסוח של סימני התחלקות, ודיון בסימני התחלקות המבוססים על סיומת המספר.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחוה.

קישור למאמר

Quotient and Measurement Interpretations of Rational Numbers

Alfinio Flores, Jeffrey Samson, and H. Bahadir Yanik

כמה מילים על המאמר:

במאמר מוצעים מספר רעיונות להוראת משמעויות נוספות של שברים: מנה ומדידה. תלמידים לומדים על המשמעויות של מנה ומדידה טוב יותר כאשר מתרחשת מעורבות פעילה הכוללת שיח מתמטי, מודלים קונקרטיים והתמקדות בפיתוח ידע מושגי לפני העבודה הפורמלית עם סמלים ואלגוריתמים (כמו בכל שאר המשמעויות של מספרים רציונליים).

למאמר בעברית

How Children Think about Division with Fractions

Mary Ann Warrington

כמה מילים על המאמר:

המאמר מדגים כיצד ילדים יכולים לבנות ידע על מושגים מורכבים ומופשטים במתמטיקה, ללא שימוש באלגוריתמים תוך התמקדות בחילוק שברים. מובא דיווח המספק תובנה לגבי הדרך שבה ילדים חושבים באופן טבעי כאשר מעודדים אותם לחשוב בעצמם. התלמידים שרעיונותיהם מובאים במאמר זה, היו תלמידי כיתות ה'-ו' בכיתה הטרוגנית רב-גילאית.

למאמר בעברית

From Students' Problem-Solving Strategies to Connections in Fractions

Alfinio Flores and Erika Klein

כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג אסטרטגיות של תלמידים לפתרון בעיה בשברים, במטרה לשפוך אור על האופן שבו תלמידים חושבים על חילוק ועל שברים. המאמר מדגים גם כיצד מורים יכולים להשתמש באסטרטגיות אלה כדי לעזור לתלמידים לבסס קשרים בין מושגים שונים בשברים.

למאמר בעברית

Misconceptions about Multiplication and Division

Anna O. Graeber

כמה מילים על המאמר:

המאמר דן בתפיסות שגויות הידועות והמבוססות מחיי היומיום ש"כפל מגדיל" ו"חילוק מקטין". במאמר עולות הצעות לפעילויות המבנות את ההבנה ובכך ניתנים לילדים כלים להתמודד עם האינטואיציה העלולה להטעות אותם. המאמר מרחיב לגבי חילוק לחלקים וחילוק להכלה.

למאמר בעברית / بالعربية

AREA MODELS - Spanning the Mathematics of grades 3-9

James E. Schultz

כמה מילים על המאמר:

המאמר מעלה שאלות שחשוב לשאול את עצמנו בבואינו לבחור מודל מתמטי להוראה. הוא מדגים דרך מודל השטח, כיצד המודל הנבחר יכול וצריך לתת מענה למרחב גדול של נושאים מתמטיים שהילד לומד בהווה וילמד בעתיד.

למאמר בעברית / بالعربية

Toward Computational Fluency in Multidigit Multiplication and Division

Karen C. Fuson

כמה מילים על המאמר:

מחקר אשר דן בנושא הרהיטות החישובית בתחומי הכפל והחילוק והרכישה של מיומנויות לפתרון בעיות. מובאים קטעים שונים המדגימים את האפשרות של הבנת שיטות חישוב שונות והערכה של המגוון הרחב של אלגוריתמים אפשריים.

למאמר בעברית

The Empty Number Line: A Useful Tool or just Another Procedure?

Janette Bobis

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק באפשרויות שפותח "ישר המספרים הריק" להפעלת מגוון אסטרטגיות חישוב אינטואיטיביות העולות על ידי ילדים. ניתנות דוגמאות להצעות של ילדים לפתרון עם דגש על הגמישות בהצגת תהליך החשיבה על ישר המספרים.

למאמר בעברית

airconditionהתלמידים נדרשים לחשב את מספר החדרים בבניין, כאשר עליהם לקחת בחשבון את גודל הדירות ומספר הקומות.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

hostelהתלמידים מחשבים את מספר החדרים הנדרשים לטיול השנתי, ואת מחיר העלות הכוללת, תוך התייחסות לאילוצי השאלה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.