מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

security cameraהתלמידים נדרשים לחשב בעזרת תרגילי כפל וחילוק, את מספר התקליטורים הנדרשים לתיעוד 24 שעות ביממה.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

button 1280240 640 elevatorהתלמידים נדרשים לחשב את מספר הפעמים שמעלית שבת תעצור בקומה מסוימת בבניין רב קומות, במהלך השבת. למציאת הפתרון עליהם להתייחס למספר תנאים: משך זמן השבת, משך זמן העליה והירידה של המעלית ומספר הקומות בבניין.

מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי.

divide 40654 640הרצאות מצולמות בנושא חילוק. ההרצאות מתמקדות בנושאים הבאים: חילוק מספרים טבעיים; אלגוריתם החילוק הארוך; חילוק: המעבר מאריתמטיקה לאלגברה.

מרצה: ג'וני אוברמן

Assessing Basic Fact Fluency

Gina Kling and Jennifer M. Bay-Williams

כמה מילים על המאמר:

המאמר דן בבעייתיות של מבחנים מוגבלים בזמן למדידת שליטה בעובדות היסוד במתמטיקה. המאמר מציע מגוון דרכי הערכה המספקות הזדמנות למשוב משמעותי וממוקד לתלמידים. מפורטות אסטרטגיות של הערכה מעצבת: ראיונות, תצפיות, יומנים, ומבדקים על עובדות יסוד המעודדים תלמידים לעשות רפלקציה לגבי העובדות והאסטרטגיות שהם יודעים, ואילו קשות עבורם. כל אלה במטרה להוביל את הילדים לרהיטות חישובית.

למאמר בעברית / بالعربية

children 1782014 640פעילויות אקטיביות המסייעות בהבנת מושגי יסוד, חיבור, כפל, חילוק לקבוצות, סדרות וצורות הנדסיות.

קישור לפעילות

game45משחק לוח לעריכת חישובים בעל-פה ופיתוח תובנת המספר בארבע הפעולות החשבון במספרים 1 עד 6.

לפעילות בעברית / بالعربية

heker11

כפל וחילוק

ריכוז פעילויות לחזרה על משמעות הכפל והחילוק ועל הקשר בין שתי הפעולות. הפעילויות כוללות את משמעות הכפל, משמעות החילוק, המחשה על ידי ציור, מעבר לתרגיל ופתרון שאלות כפל וחילוק.

קישור לפעילות בעבריתبالعربية / גרסה מנוקדת

left 297787 640 arrowתרגול פעולות חיבור וחיסור באמצעות משימה של מעבר מנקודה לנקודה על ידי הוספת הפעולה והמספר המתאימים.

לפעילות בעברית / بالعربية

חידה לוגית של פעילות הדורשת שיבוץ הספרות 9-1 בתבניות עפ"י סימנים גרפים קבועים ורמזים אלגבריים.

קישור לפעילות

שני משחקים: האחד מתמקד בתרגילי חיבור וחיסור (לכיתות א-ג) והשני בתרגילי כפל וחילוק (לכיתות ב-ד).

עמוד 8 מתוך 8