מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאת: גלית שבתאי, פרופ' טומי דרייפוס, ודובי וייס
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר חלק ממחקר שעסק בניתוח הבניית ידע של תלמידים המבנים השוואת שברים על-ידי השלמה לשלם. במאמר מוצגים תמלילים של תלמידים שקיבלו משימה המכוונת להבניית הכלל. החוקרים זיהו מתוך אמירות התלמידים את מרכיבי הידע הנבנים בתהליך הבניית הכלל, את הגורמים המסייעים לתלמיד בתהליך ההבניה, ומאידך את הגורמים המעכבים את ההבניה.

קישור למאמר

מאת: ד"ר ראיסה גוברמן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 18.

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר חמש קבוצות של פתרונות למציאת מנת חילוק של שבר בשבר. המאמר מדגים בעזרת שימוש בדרכים אלו, כיצד ניתן לטפח קישוריות מתמטית, חשיבה אסטרטגית, גמישות מתמטית ויצירתיות מתמטית יחסית בקרב תלמידים.

קישור למאמר

mug 304260 640המאמר מתאר שאלה מילולית שמטרתה פיתוח תובנה מספרית בשברים תוך השוואה בין שתי כמויות שונות, המיוצגות באמצעות חלק של הכמות.
הפעילות לקוחה מהמדור "פותרי הבעיות" - "מספר חזק 2000", גיליון 19.

יחידה רביעית במודולה: מחשבון לאלגברה.
היחידה עוסקת בחוקיות במספרים ובפעולות חשבון, במטרה לעודד מורים לזהות חוקיות ולתת הסברים מילוליים, ויזואליים ואלגבריים. ביחידה שתי פעילויות. הראשונה, חוקיות במספרים ובפעולות חשבון, עוסקת באוסף תופעות בעלות חוקיות, המתבטאות בשיוויונים בין תרגילים. הפעילות השנייה, סדרות של מספרים, עוסקת בסדרות של מספרים, ודורשת זיהוי תופעות רבות של חוקיות, והנמקתן.

יחידה שלישית במודולה: מחשבון לאלגברה.
ביחידה זו שתי פעילויות העוסקות באחוזים בחיי היום-יום. פעילות אחת, בנושא אחוזים, עוסקת בהשוואה בין קבוצות תלמידים בחוגים שונים בעזרת אחוזים. הפעילות השנייה, מכירת סוף עונה, עוסקת בשאלות הנוגעות להנחה ולהתייקרות.

יחידה ראשונה במודולה: מחשבון לאלגברה.
היחידה עוסקת בשתי פעילויות מחיי היום-יום המתארות מצבים של השתנות. כל מצב מתואר בארבעה ייצוגים (מילולי, מספרי גרפי ואלגברי). על המשתלמים לדלות מידע מכל ייצוג בנפרד, לעבור מייצוג לייצוג, להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל ייצוג, ולהשוות תהליכי השתנות בייצוגים שונים.

green 1014809 640משחק לוח לתרגול משמעות השבר כחלק משלם רציף ומציאת שברים שקולים.

לפעילות בעבריתبالعربية

bingo 159974 640משחק בינגו לזיהוי שברים שקולים, צמצום והרחבה של שברים.

לפעילות בעבריתبالعربية

נכתב ועובד על ידי המרצות: תמי גירון וד"ר ראיסה גוברמן

מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.

כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק בשימוש במשחקים בהוראת ולמידת מתמטיקה. המאמר מציע מספר דוגמאות למשחקים בנושאים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

עמוד 1 מתוך 14