מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

bingo 159974 640משחק בינגו לזיהוי שברים שקולים, צמצום והרחבה של שברים.

לפעילות בעבריתبالعربية

נכתב ועובד על ידי המרצות: תמי גירון וד"ר ראיסה גוברמן

מאת: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: משחקי מתמטיקה

כמה מילים על המאמר:

מאמר העוסק בשימוש במשחקים בהוראת ולמידת מתמטיקה. המאמר מציע מספר דוגמאות למשחקים בנושאים מתמטיים שונים.

קישור למאמר

ליקטה ועיבדה: ד"ר ג'ין אלברט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: רגע... חושבים

כמה מילים על המאמר:

במאמר שלוש בעיות העוסקות בתחומים גיאומטריה, שברים ופעולות.

קישור למאמר

מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: לגופו של עניין

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתמקד בהתנהגות ערך השבר כתוצאה משינויים בגודל המונה או המכנה או בשניהם ובתרומתם של מרכיבי השבר לערכו. הבנה זו, מסייעת להתמודד עם משימות בהן מופיעים שברים או יחס וכן משמשת כאסטרטגיה לפתרון בעיות מילוליות. במקביל ניתן לנצל את התיאור הגרפי להטמעת מושגים: עלייה וירידה, ערך גבולי, ואינסוף.

קישור למאמר

mindmap 2123973 640מוקד הפעילות: חיבור שאלות אפשריות שהתשובה להן היא 42. מוקד הפעילות הוא רחב וכולל כל נושא מתמטי, לבחירת התלמידים או המורים המנחים את הפעילות.
מטרת הפעילות: פיתוח ועידוד של יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.

הפעילות לקוחה מתוך האוגדן: משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו.

קישור לפעילות

משחק לוח לתרגול חיבור, חיסור והשוואה של שברים פשוטים.

לפעילות בעבריתبالعربية

משחק קוביות במהלכו עורכים פעולות חיבור של מספרים טבעיים, וצמצום, הרחבה והשוואה של שברים פשוטים.

לפעילות בעבריתبالعربية

game 3634985 640משחק המשלב חשיבה אסטרטגית. תבנית המשחק מתאימה לכיתות שונות ונושאים שונים. למשחק מצורפים לוחות בנושאים: חיבור, כפל, שברים, ומספרים מכוונים.

קישור לפעילות

swede cakes 2123191 640הפעילות עוסקת במציאת חלק משלם, ובמציאת ערך החלק.

לפעילות בעבריתبالعربية