מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

חידה שעל מנת לפתרה יש לפתור תרגילי חיסור בשברים פשוטים תוך שימוש במכנה משותף ופריטה.

קישור לפעילות

השיעור מציג התנסות של תלמידים בבניית צורה שלמה בהינתן חלק מהצורה, כלומר, בניית השלם על פי חלקו. 

השיעור מציג שילוב בין עבודה עם אמצעי המחשה, צורות הפלא, לסירוגין עם בנייה באמצעות יישומון של צורות פלא על לוח הכיתה.

השיעור הוסרט בבית ספר יסודי ג' באעבלין. המורה: ראיד שיח אחמד. השיעור בשפה הערבית / باللغة العربية.

לסרט; למערך השיעור בעברית; למערך השיעור בערבית.

Discourse that Promotes Conceptual Understanding

Elham Kazemi

כמה מילים על המאמר:

מאמר זה מציג נקודות חשובות ממחקר המדגים מהי המשמעות של "ללחוץ" על התלמידים לחשוב באופן מושגי על מתמטיקה, כלומר, לדרוש חשיבה המצדיקה פרוצדורות, במקום משפטים של הפרוצדורות עצמן. מחקר זה בדק את המידה שבה עשרים ושלוש מורות של הכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי, תמכו בלמידה והבנה בזמן דיונים של הכיתה כולה ושל קבוצות קטנות.

למאמר בעברית / بالعربية

opening125 pic2יכולת ההנמקה וההסבר מהווה חלק חשוב ומשמעותי בתהליך החינוך המתמטי בבית הספר היסודי. הפעילות "כרטיסי הצהרות" מסייעת בביסוס ההבנה ובעידוד וקידום השימוש בהסברים והנמקות, לצורך הבהרה של היגדים מתחומי המתמטיקה השונים. 

maths 1428925 640 operations yelowפעילות בה יש למצוא מהי הפעולה המשותפת המקשרת זוגות של מספרים. מצורפים פתרונות.

קישור לפעילות

פעילויות שונות של חישוב שטחי מצולעים המופיעים בדף הצורות.geo15

קישור לפעילות בעברית / بالعربية

fraction rope

נושא מתמטי: השוואת שברים
מטרה לימודית: העלאת אסטרטגיות שונות להשוואת שברים וסידורם

לפעילות (בעברית ו- بالعربية)

אוגדן משימות לתלמידים מתקשים, לכיתה ד' בנושאים של שברים פשוטים, מבנה עשרוני, ארבע פעולות, צורות ומדידות.

מטרתן העיקרית של המשימות היא לשמש לאבחון שגיאות ותפיסות מוטעות של התלמידים, וכמקור למידע על דרכי הפתרון והחשיבה שלהם בנושאים המתמטיים השונים. בנוסף הן יכולות לשמש גם למטרות הוראה-למידה. המשימות נועדו להעברה בראיון אישי או בקבוצה קטנה, כשהכוונה שהתלמידים יענו בעיקר בעל פה וינמקו את תשובותיהם, תוך ניהול שיחה ודיון עם המורה. בכל נושא מופיעים קודם דפי המשימות, ואחר כך הערות למורה – כלליות וספציפיות למשימות השונות.

קישור לאוגדן בעבריתبالعربية

עמוד 14 מתוך 14