מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

opening93פעילות בנושא שברים: על התלמיד לחלק ריבוע המחולק למשלושים בהתאם להוראות.

לפעילות בעבריתبالعربية

calculator 2782713 640פעילות בה על התלמיד להחליט אילו מבין התרגילים הנתונים קל לחשב בראש ולהסביר מדוע.

פעילות בה נדרש התלמיד להשתמש במספרים הנתונים (מספרים, שברים ואחוזים) כדי להשלים פסוקים קיימים.

פעילות בה על התלמיד לאמוד מרחק בין נקודות, ביחס לשלם.

מאת: ד"ר ג‘והיינה עואודה שחברי וד"ר אירית פלד.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 21.
מדור: מחקר שימושי


כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר תהליכי למידה שעוברים תלמידים במהלך עיסוקם בפעילות מודלינג (מידול). הממצאים, שנגזרו משיח התלמידים במהלך פעילות המודלינג וממשימות הערכה, מעידים על שינוי תפיסתי בקרב התלמידים ושיפור ההבנה של שלם הייחוס הדינאמי.

קישור למאמר

מאת: נעמי חדד.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 22.
מדור: פותרי הבעיות


כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג את התמודדותם של סטודנטים עם "בעיית השוקו" שפורסמה בגיליון 19 של כתב העת "מספר חזק 2000". דרכי הפתרון שהוצגו על ידי הסטודנטים, עשויות להוות תשתית לניתוח והשוואה, לבחינת הידע המתמטי הנדרש לכל דרך, ולטעויות אפשריות בייצוגים ובפתרונות.

קישור למאמר

פעילות בה על התלמיד לחקור האם קיים קשר בין הפרש סדרה נתונה לבין ההפרש בין המכפלות.

לפעילות בעבריתبالعربية

fraction 27242 640פעילות בה על התלמיד לאמוד מי מבין התרגילים הנתונים (בשברים פשוטים) הוא בעל התוצאה הגבוהה ביותר/הנמוכה ביותר.

לפעילות בעבריתبالعربية

fly agaric 451766 640פעילות בה על התלמיד לבחור שני שברים מבין שברים שונים נתונים (פשוטים, עשרוניים ואחוזים), להחליט מי הגדול ביניהם ולהסביר מדוע.

לפעילות בעבריתبالعربية

פעילות בה על התלמיד לסרטט קו כדי לחבר שברים שסכומם הוא מספר המטרה.

לפעילות בעבריתبالعربية