מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

fraction 27235 640שיבוץ מספרים בתוך תבניות שוויונים ואי שוויונים בכדי ליצור ולחשב תרגילי שברים.

לפעילות בעבריתبالعربية

מאת: ד"ר עטרה שריקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 23.
מדור: תולדות המתמטיקה


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג מקצת מהידע האריתמטי שהיה למצרים בנושא שברים.

קישור למאמר

מאת: פרופ' איליה סיניצקי ופרופ' נצה מובשוביץ–הדר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24.
מדור: אפשר גם אחרת


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג את האפשרות להסתפק בהיכרות ראשונית עם השברים הפשוטים, ולעבור אל ההצגה העשרונית של המספר הרציונלי לפני העמקה בשברים הפשוטים.

קישור למאמר

מאת: פרופ' נצה מובשוביץ–הדר ופרופ' איליה סיניצקי.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 24.
מדור: אפשר גם אחרת


כמה מילים על המאמר:

מאמר המציג רציונל לרעיון העוסק בהצעה להסתפק בהיכרות ראשונית עם השברים הפשוטים, ולעבור אל ההצגה העשרונית של המספר הרציונלי לפני העמקה בשברים הפשוטים.

קישור למאמר

פעילות העוסקת בהכרת המספרים על ישר המספרים. הפעילות מיועדת לכיתות א-ו, ואפשר להתאימה לסוג המספרים ולטווח המספרים הנלמד בכל שלב.

מאת: ד"ר ענת קלמר-שורץ וד״ר חנה לב-זמיר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: במה מחקרית


כמה מילים על המאמר:

המאמר מתמקד בהוראת חילוק שברים פשוטים.

במסגרת המחקר נבדק הידע המתמטי והידע הפדגוגי של מורות וסטודנטיות לתואר Med בחינוך המתמטי, בנושא חילוק שברים. נבדקו האלגוריתמים שהמורות מיישמות בפתרון תרגילי חילוק שברים, יכולתן להסביר את נכונות האלגוריתמים הללו, וביטויו של ידע זה על דרך הוראתן. נמצא שהיכולת הפדגוגית שבאה לידי ביטוי במתן הסברים לוקה בחסר.
המחקר מאיר את חשיבות העמקת הידע המתמטי של המורים, בניתוח מאפייני הידע שבאים לידי ביטוי בכל דרך פתרון, ובקישור ההדוק לידע הפדגוגי הכולל התייחסות לאינטואיציות ולשילוב נבון של כלים דינמיים ממוחשבים בהוראה ובלמידה, תוך העלאת רמת מעורבות המורה בבניית כלים אלה.

קישור למאמר

הרצאה בנושא למידה של ילדים על מספרים ראציונאלים (שברים) ודפוסי שיח תקשורתיים אותם הם מאמצים במהלך הלמידה.
מרצה: איה שטיינר, אוניברסיטת חיפה ואורנים - המכללה האקדמית לחינוך

fraction 27235 640פעילות בה על התלמיד להשתמש במספרים נתונים בתוך תבניות של שברים בכדי לקבל את הסכום הגדול ביותר/הקטן ביותר.
לפעילות בעברית / بالعربية

mushrooms 35264 640big smallבפעילות זו על התלמידים למצוא, מבלי לחשב, את זוגות התרגילים שבהם לשני התרגילים תוצאה זהה או לזהות את התוצאה הגדולה יותר.
לפעילות בעברית / بالعربية

fraction 27235 640בפעילות זו על התלמיד לכתוב שבר התואם את ההיגד הנתון. ניתן לשלב דף זה במשחק קוביות.

לפעילות בעבריתبالعربية