מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: כפל וחילוק בתחום האלף, צמצום והרחבת שברים פשוטים, חיבור והשוואת שברים עשרוניים, והמרת שברים עשרוניים לפשוטים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שבר פשוט כחלק של שלם, חישוב היקף, חוקי התחלקות של מספרים שלמים, כפל וחוש למספרים, והיקף.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור, חיסור וכפל בתחום המאה והאלף, חוק הפילוג; אומדן והשוואה של שברים פשוטים; שאלות מילוליות בנושא כפל וחיבור.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור, חיסור וכפל בתחום המאה והאלף, חוק הפילוג, אומדן והשוואה של שברים פשוטים.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא שברים פשוטים, חיבור שברים פשוטים, שאלה מילולית בנושא שטח, היקף וריצוף מלבן.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: תכונות הקוביה, חיבור שברים פשוטים, השבר הפשוט כחלק משלם, ושאלה מילולית בהקשר של ממוצע חשבוני.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: שאלות מילוליות בנושא שברים כחלק משלם, והשוואה בין שברים פשוטים לעשרוניים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: פעולות חשבון, השוואת שברים, אומדן ופיתוח חשיבה מספרית.

לדף בעברית

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: פעולות והמרה של שברים פשוטים, עשרוניים ושלמים, ושבר כחלק משלם.

לדף בעברית

israel 162325 640ערכת קופסאות בריחה לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל.
הערכה סוקרת נקודות בהיסטוריה של מדינת ישראל באופן המאפשר התייחסות לנושאים מתמטיים שונים בתכנית הלימודים במתמטיקה בחינוך היסודי (כיתות א'-ו').
הנושאים אינם תלויים בתאריך העברת הפעילות ובגיל המדינה.

 לפעילות בעברית