מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

תרגול לכיתה ו בנושאים הבאים: חיבור והשוואת שברים פשוטים, מדידות, ותכונות מרובעים.

לדף בעבריתبالعربية

תרגול לכיתה ד בנושאים הבאים: ערך המקום, שברים פשוטים, מציאת סכום והפרש ומושגים בסיסיים במצולעים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיבור שברים פשוטים, בעיות מילוליות בהקשר של כפל וחילוק, אומדן והשוואת שברים עשרוניים, ערך המקום בשברים עשרוניים.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: אומדן ופיתוח תובנה מספרית בהקשר של תרגילי חיבור, פריסות שונות של קוביה, צמצום, המרה והשוואת שברים פשוטים.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיבור וחיסור של מספרים מכוונים, כפל וחילוק של מספרים טבעיים ושל שברים, מציאת תרגילים חשבוניים מהם נובע קשר מסויים בין מספרים, ומצולעים, תכונותיהם ושטחם.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: חיסור שברים פשוטים בדגש על מכנה משותף, שאלות מילוליות העוסקות בשבר פשוט כמנת חילוק, וייצוגים גרפיים לנתונים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: המרת מידות זמן, חיבור וצמצום שברים פשוטים, ותרגיל שרשרת בכפל תוך התייחסות לסדר הפעולות.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: פעולות חשבון ופיתוח תובנה מספרית, תרגילי חיסור בשברים פשוטים ומעורבים, תרגילי כפל המתייחסים לשבר כחלק משלם וכמנת חילוק, השוואת שברים פשוטים, ומדידות.

לפעילות בעברית

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: תרגילי חיבור במספרים גדולים ופיתוח חוש למספרים, שאלות מילוליות העוסקות בפעולות בשברים כחלק משלם, וכבעלי שמות שונים.

לפעילות בעברית / بالعربية

תרגול לכיתה ה בנושאים הבאים: שברים פשוטים (חיבור, חיסור, צמצום והרחבה), תרגילי חילוק ושאלות מילוליות.

לפעילות בעברית / بالعربية