מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Moving Math in the Write Direction

Shannon E. Bostiga, Michelle L. Cantin, Cristina V. Fontana, and Tutia M. Casa

כמה מילים על המאמר:

המאמר דן בשימוש בכתיבה כאמצעי תקשורת העוזר לתלמידים לפתח את היכולות המתמטיות שלהם. תהליך הכתיבה מדגיש איסוף, ארגון, שיפור והבהרה של המחשבות. כתיבה יכולה לשמש כבמה לתלמידים להעביר את הנמקותיהם בצורה ברורה ומאורגנת וליצור טיעונים תקפים בזמן שהם מתייחסים להנמקות של אחרים ומבקרים אותן.
במאמר מוצג מחקר בו נעשה שימוש ביומני דיון מיוחדים שמטרתם לשפר את יכולת ההנמקה והתיאור בכתב של דרך החשיבה של התלמידים. בנוסף, מתוארת מערכת השיקולים שהמורים צריכים להתחשב בה כשהם מיישמים יומני דיון מתמטי בשיעורים שלהם.

למאמר בעברית

Scaffolding norms of argumentation‑based inquiry in a primary mathematics classroom

Katie Makar, Arthur Bakker and Dani Ben-Zvi

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר מחקר הבוחן כיצד מורה יכול/ה לפתח נורמות ופרקטיקות של חקר טיעוני בכיתת המתמטיקה והסטטיסטיקה.

למאמר בעברית

Teaching Arithmetic

Marilyn Burns

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בהיבטים שונים של הוראת מתמטיקה בכיתות יסוד וחטיבת הביניים. עולות שאלות לגבי הוראת אלגוריתמים לעומת הוראת תהליכים עם משמעות. ישנו ניסיון להסביר את שתי הגישות עם הקשיים העולים מתוכן. המאמר כולל אוסף של דוגמאות מעבודה עם ילדים.

למאמר בעברית

Connecting Instructional Practice to Student Thinking

Patricia F. Campbell

כמה מילים על המאמר:

האסטרטגיות שבהן משתמשים ילדים בבואם לפתור בעיות, הן הגיוניות וניתנות להבנה כאשר מפרשים אותן במונחי החשיבה של ילדים ובמונחי רמת ההבנה העכשווית של הילדים. האתגר שמורים עומדים בפניו באופן קבוע, הוא כיצד להשתמש בהבנה הראשונית של ילדים כדי לתמוך בהתפתחות המתמטית המתמשכת שלהם. ההוראה חייבת להתבסס על הרעיונות הקיימים אצל הילדים, כדי שהילדים יבנו באופן הדרגתי הבנה מתקדמת יותר ובו זמנית יראו את המתמטיקה כ"בעלת היגיון". כאשר מורים חושבים יותר לעומק על האופן שבו ילדים מבינים ו"בונים" משמעויות מתמטיות, הם יכולים לעשות החלטות בקשר להוראה שלהם ולארגן את הכיתה שלהם באופנים תומכים ומעודדים למידה מתמטית משמעותית יותר, המתבטאים בעליה ניכרת בהישגי התלמידים. בנוסף על כך, הוראה להבנה מניבה צמיחה של ילדים בכל רמות היכולת.

למאמר בעברית

Early Algebra to reach the range of Learners

Deborah Schifter, Susan Jo Russell, and Virginia Bastable

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג שני תיאורים של אירועים כיתתיים הממחישים את סוג החשיבה האלגברית המוקדמת שתלמידים בבית הספר היסודי מפעילים. התיאור הראשון עוסק בתלמיד מתקדם והשני בתלמיד מתקשה. המחקר מצא שאלגברה מוקדמת מביאה תועלת לכל טווח הלומדים.

למאמר בעברית

Building Squares and Discovering Patterns

David J. Whitin and Phyllis Whitin

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציע פעילויות לתלמידים בכיתה ד'. הפעילויות עוסקות בחקירה של מספרים ריבועיים תוך צירוף של יצוגים מספריים וגיאומטריים, כדי לחקור דגמים וקשרים העוסקים בשטח, היקף ומספרים זוגיים ואי זוגיים.

למאמר בעברית / بالعربية

Implications of Research on Childrenís Understanding of Geometry

Thomas B. Fox

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר הערכה של רמת החשיבה הגיאומטרית (Geometric Reasoning) של קבוצת תלמידים באמצעות משימות המתמקדות בהערכה ובהרחבת ההבנה הגיאומטרית שלהם לצורך למידה משמעותית. משימות המעודדות תלמידים להסביר את החשיבה שלהם.

למאמר בעברית / بالعربية

An Assessment of Students' Understanding of Angle

J.M. Keiser, A. Klee and K. Fitch

כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא הבנת מושג הזוויות המתאר מחקר שנערך בנושא ובו דוגמאות לשתי שאלות שניתן לשאול בכדי לגלות את הבנת התלמידים: כתיבת הגדרה של זוויות והתייחסות לפירושים שגויים שנתנו תלמידים אחרים.

למאמר בעברית / بالعربية

hamlaza6שבע משימות חקר העוסקות בדמיון ושיקוף, לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה.

 

 

לפעילות בעברית / بالعربية

hamlaza6חמש משימות חקר העוסקות בתהליך קבלת החלטות נבונות בתחום הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية