מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

hamlaza53 משימות חקר בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה.

לפעילות בעברית / بالعربية

hamlaza4שש פעילויות של גזירה והרכבת צורות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית ויכולת הנמקה.

לפעילות בעברית / بالعربية

combinatoricsארבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية

cubesתשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הכללה והנמקה.

לפעילות בעברית / بالعربية

possibilitiesשבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה.

לפעילות בעברית / بالعربية

Middle School Students' Reasoning about Geometric Situations

William M. Carroll

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג שלוש פעילויות ומחוונים לתלמידים בכיתות ה' עד ח', במטרה להעריך חשיבה גאומטרית ולזהות תפיסות שגויות בגיאומטריה. במאמר נטען שהצבת אתגר לתלמידים ליישם את הידע שלהם במצבים הדורשים יישום, הסבר והדגמה היא צעד אחד קדימה לקראת שיפור החשיבה הגיאומטרית. המאמר מדגיש את חשיבות ההתנסות המשמעותית בגיאומטריה במהלך בית הספר היסודי, כבסיס לפיתוח חשיבה טובה אודות מצבים גיאומטריים בכיתות גבוהות יותר.

למאמר בעברית

An Alternative to Basic-Skills Remediation

Judith E. Hanks

כמה מילים על המאמר:

המאמר עוסק בהוראה מונחית קוגניטיבית. מדובר על מודלים של התערבות הנובעים מהידע הקיים אצל הילד המתקשה במטרה לאפשר לכל ילד להיות מעורב בפעילויות מסדר חשיבה גבוה. זאת במקום להתחיל עם רשימה של מיומנויות החסרות אצל הילד.

למאמר בעברית / بالعربية

Understanding Student's Understanding of Graphs

Susan N. Friel, George W. Bright, and Frances R. Curcio

כמה מילים על המאמר:

מאמר המתייחס למושג "תובנה לגרפים" וכיצד ניתן לפתח תובנה זו.

למאמר בעברית

Improving Instruction through Brief Interviews

Donald M. Peck, Stanley M. Jencks, and Michael L. Connell

כמה מילים על המאמר:

מאמר בשבחם של ראיונות קצרים מאוד, המשולבים במבחנים של נייר ועיפרון, ונותנים מידע לגבי הבנת הילדים את המושגים המתמטיים.

למאמר בעברית / بالعربية

Get the GOOF!

Michelle H. Pace and Enrique Ortiz

כמה מילים על המאמר:

המאמר מציג אסטרטגיה שבה המורה מציגה פתרון שגוי לבעיה מתמטית והתלמידים עובדים יחד כדי לזהות את השגיאה ולתקן אותה. במאמר מובאות דוגמאות לשימוש באסטרטגיה במטרה לבסס את הבנת האלגוריתמים של חיבור וחיסור מספרים רב-ספרתיים.

למאמר בעברית