מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

diceמאמר המציג פעילויות חקר תוך שימוש בקוביה. במסגרת הפעילויות חוקרים תכונות הנדסיות ומספריות של הקוביה. כמו כן, עורכים היכרות עם מושגים הקשורים למערכת צירים ולגרפים ולבניית מבנים וחקירת סדרות מספרים.

קישור לפעילות

nnumbersשש פעילויות המיועדות לילדים בכיתות א'-ב', העוסקות בנושאים: זיהוי חוקיות, סדרות, מיון, יחסים במרחב, חיבור מספרים חד ספרתיים.

קישור לפעילות

עמוד 10 מתוך 10