Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש אלגברה

סה"כ נמצאו 48 תוצאות

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מודלים של שטח בכיתות ג-ט
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... ו- ) מבוא כפל של מספרים שלמים מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, ומציאת גורמים של מספר כפל מספרים עשרוניים שברים פשוטים - חיבור וכפל אחוזים בעיות הסתברות אלגברה  מבוא: מחנכים ...
ראשון, 09 פברואר 2014
חומרי הוראה מאמרים  להמריא אל האלגברה מן ההתחלה A flying start to Algebra למאמר בעברית מחבר/ים: Mollie MacGregor and Kaye Stacey מתוך: Teaching Children Mathematics,Vol. ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים  הבנה של ילדים את מושג השוויון כבסיס לאלגברה Children's Understanding of Equality: A Foundation for Algebra למאמר בעברית /  מחבר/ים: Karen P. Falkner, ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
4. מאמר: עושים אלגברה בכיתות גן - ד
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים  עושים אלגברה בכיתות גן - ד Doing Algebra in Grades K-4 למאמר בעברית מחבר/ים: Zalman Usiskin מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 3, No. 6, February ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
5. מאמר: מודלים של שטח בכיתות ג - ט
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים   מודלים של שטח בכיתות ג' - ט' AREA MODELS - Spanning the Mathematics of grades 3-9 למאמר בעברית /  / הרחבה מחבר/ים: James E. Schultz מתוך: ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
6. מאמר: אלגברה? שער! מחסום! תעלומה!
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים  אלגברה? שער! מחסום! תעלומה! ALGEBRA? A GATE! A BARRIER! A MYSTERY! למאמר בעברית מתוך: בנושא דיאלוגים בחינוך מתמטי Mathematics Education Dialogues. Vol. 3 Issue ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים   שימוש באלגברה מוקדמת ככלי לקידום תלמידים בעלי יכולות שונות Early Algebra to reach the range of Learners למאמר בעברית מחבר/ים: Deborah Schifter, Susan Jo ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
8. מאמר: הגידו כן לקדם-אלגברה!
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים הגידו כן לקדם-אלגברה! Just Say Yes to Early Algebra! למאמר בעברית מחבר: Ana Stephens, Maria Blanton, Eric Knuth, Isil Isler, Angela Murphy Gardiner מתוך: Teaching ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים טיפוח הבנה של משתנה עם דגמים Fostering Understanding of Variable with Patterns למאמר בעברית מחבר: Jessie C. Store, Kerri D. Richardson, and Tyrette S. Carter ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים חשיבה אלגברית מוקדמת: סוגיות אפיסטמולוגיות, סמיוטיות והתפתחותיות Early Algebraic Thinking: Epistemological, Semiotic, and Developmental Issues למאמר בעברית מחבר: Luis ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
11. מילוני מונחים ומנועי חיפוש
(חומרי הוראה /מאגרי משאבים)
... מבית מטח אלגברה: מילון מושגים במתמטיקה, מבית מטח מילון מונחים בגיאומטריה, משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים (יש לפתוח את הקישור בדפדפן אקספלורר) מילון אנגלי-עברי למונחי אלגברה, מאת משה ירדן ויקיפדיה ...
רביעי, 03 אוקטובר 2012
12. פעילויות לתלמידים בנושא פעולות חשבון
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
... בנושא סימני ההתחלקות. מה מיוחד במספר 9? שלוש פעילויות הקשורות למספר 9. כמה תפוזים קטף הגנב? חידה שניתן לפתרה בעזרת אלגברה. שיבוץ 9 מספרים: התאמת הספרות -9 למקומן בתבניות קירות עפ"י סימנים גרפים  ...
שלישי, 25 ספטמבר 2012
13. מספר חזק 2000: מאמרים מתוך המדור מן השטח
(כתב העת מספר חזק/מספר חזק 2000)
... בצורך בהתמקצעות מורים. בעקבות המאמר "הבנה של ילדים את מושג השיוויון כבסיס לאלגברה" מאת: ורדה וייס מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 1, ספטמבר 2001 תיאור: דיווח על התנסות בכיתה בעקבות מאמר, ועל המסקנות שעלו ...
שישי, 24 אוגוסט 2012
14. קישורים בנושא אלגברה
(קישורים/נושאים מתמטיים)
קישורים  נושאים מתמטיים קישורים בנושא אלגברה סרטונים הממחישים פתרון משוואות אלגבריות בבית הספר היסודי גאוגברה: תוכנה דינמית המקשרת בין גיאומטריה, אלגברה וחדו"א כלים אינטראקטיביים מתוך ...
ראשון, 12 אוגוסט 2012
15. פעילויות לתלמידים בנושא אלגברה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא אלגברה ריבועים של מספרים _ טיול בפארק הקשר הצרפתי: בעיה בה יש לקבוע את מספר מסילות הברזל המחברות עשר ערים בצרפת. כן מובאת בעיה ...
ראשון, 12 אוגוסט 2012
16. אוספי אתרים בנושא מסוים
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
... מתמטית / תכנון סביבה מתמטית יום הפאי () ריבועי קסם אפס קצהו של הקרחון קדם אלגברה הנפח ושטח הפנים חילוק ארוך שם המספר בעברית חתך הזהב ומספרי פיבונאצ'י המספרים העשרוניים   ...
שבת, 11 אוגוסט 2012
17. פעילויות לתלמידים: חידות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... דף פתרונות. כמה תפוזים קטף הגנב? חידה שניתן לפתרה בעזרת אלגברה. שתי חידות המבוססות על עובדות: שתי חידות לוגיות המבוססות על עובדות. עריכה נכונה של עובדות אלו בטבלה, מסייעת לפתור אותן. מצורף דף תשובות. ...
חמישי, 09 אוגוסט 2012
18. פעילויות עם יישומונים: לאזן את כפות המאזניים - צורות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... האלגברה תיאור היישומון: בפעילות יש צורך לאזן את כפות המאזניים תוך שימוש בצורות הנדסיות שונות בעלות ערך לא ידוע מראש ובדרך זו לחקור את יסודות השוויון, המהווה שלב חשוב בהתפתחות החשיבה האלגברית. ליישומון ...
שני, 23 יולי 2012
19. פעילויות עם יישומונים: לאזן את כפות המאזניים - ביטויים אלגבריים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... שוויון, ראשית האלגברה, נעלמים תיאור היישומון: בפעילות יש צורך לאזן את כפות המאזניים תוך כדי חקירת ביטויים אלגבריים בשילוב נעלמים. ליישומון גרסת הדפסה כולל הנחיות להפעלת היישומון ...
שני, 23 יולי 2012
20. פעילויות עם יישומונים: לאזן את כפות המאזניים - מספרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... ראשית האלגברה תיאור היישומון: בפעילות יש צורך לאזן את כפות המאזניים על-ידי יצירת משוואות ותרגילים מתאימים (חיבור/חיסור, כפל או תרגילי שרשרת) ובדרך זו לחקור את יסודות השוויון, המהווה שלב ...
שני, 23 יולי 2012
You are here