Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש הסקה

סה"כ נמצאו 9 תוצאות

1. עובדות כפל ב- 4
(קשיים בכפל/חלק א > פתרון תרגילים > פעילויות)
עובדות כפל ב- 4 אסטרטגיה המתבססת על הסקה מתמטית. לחשוב על כפל ב-2 ולהכפיל פי-2 את התוצאה. למשל, עבור 4x8  ...
ראשון, 14 אפריל 2013
חומרי הוראה מאמרים טיפוח נורמות של חקר טיעוני בכיתת המתמטיקה ביסודי Scaffolding norms of argumentation‑based inquiry in a primary mathematics classroom למאמר בעברית מחברים: Katie ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
3. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
...  יחידת הלימוד   כישורי חשיבה אשר ניתן לפתח בעזרת יחידת הלימוד   .הסקה לוגית. .חשיבה ויזואלית. .חשיבה קומבינטורית. .מודלינג. .הנמקה/ארגומנטציה. .הכללה.  ...
שני, 23 יולי 2012
4. המלצ"ה: החלטות נבונות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
5. המלצ"ה: כל האפשרויות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
...  הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
6. המלצ"ה: קומבינטוריקה ללא נוסחאות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
7. מאמרים באנגלית
(חומרי הוראה /מאמרים)
... בהישגים של תלמידים מתקשים במתמטיקה.   Mathematical Reasoning - Moving Beyond 'because ...' (NRICH)  מהי הסקה מתמטית? כיצד נפתח אותה בקרב תלמידים? משימות עם שאלות מפתח, גישות והרחבות. ...
שני, 16 ינואר 2012
8. עמוד הבית 19.01.17
(מדור כללי/בית)
... קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.  קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מספר חזק 2000" מורים, מדריכים חוקרים ומרצים בתחום החינוך המתמטי מוזמנים לשלוח מאמרים לכתב העת על פי ההנחיות ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
9. עמוד הבית 07.02.17
(מדור כללי/בית)
... הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.  קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מספר חזק 2000" מורים, מדריכים חוקרים ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
You are here