Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש הסקה לוגית

סה"כ נמצאו 6 תוצאות

1. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
...  יחידת הלימוד   כישורי חשיבה אשר ניתן לפתח בעזרת יחידת הלימוד   .הסקה לוגית. .חשיבה ויזואלית. .חשיבה קומבינטורית. .מודלינג. .הנמקה/ארגומנטציה. .הכללה.  ...
שני, 23 יולי 2012
2. המלצ"ה: החלטות נבונות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
3. המלצ"ה: כל האפשרויות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
...  הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
4. המלצ"ה: קומבינטוריקה ללא נוסחאות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... קומבינטורית, הסקה לוגית, יכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
5. עמוד הבית 19.01.17
(מדור כללי/בית)
... קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.  קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מספר חזק 2000" מורים, מדריכים חוקרים ומרצים בתחום החינוך המתמטי מוזמנים לשלוח מאמרים לכתב העת על פי ההנחיות ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
6. עמוד הבית 07.02.17
(מדור כללי/בית)
... הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.  קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מספר חזק 2000" מורים, מדריכים חוקרים ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
You are here