Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש חצי

סה"כ נמצאו 24 תוצאות

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
... למורה   ממוצע וחציון בייצוג גרפי  שטח מלבנים שווי היקף: גיליון לתלמיד גיליון למורה   ...
שני, 15 יולי 2013
2. חצי ריבוע
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור   חצי ריבוע גרסת הדפסה לפניכם ריבועים. כל ריבוע מייצג חצי. כיצד אפשר לדעת בכל ריבוע, שהחלק הצבוע באדום הוא חצי ריבוע? ...
ראשון, 14 אפריל 2013
3. תולים שברים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... מקובל על כולם והאם מישהו יכול לתת סיבה נוספת למיקום הכרטיס דווקא שם. חזרה לתפריט בדיון הכיתתי המסכם כדאי לשאול: מהן האסטרטגיות להשוואת שברים בהן השתמשו? (כמו: השלמה לשלם, השוואה לחצי, לרבע..., ...
ראשון, 14 אפריל 2013
4. מאמר: ההבנה של בן מהו "חצי"
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים   ההבנה של בן מהו "חצי" Ben's Understanding of One-Half למאמר בעברית / הרחבה מחבר/ים: Tad Watanabe מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 2, No. ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
5. פעילויות לתלמידים בנושא שברים פשוטים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
... ליצירת פרח צבעוני. שרטוט שברים פשוטים: צריך לזהות שברים פשוטים בשרטוטים אחדים, ולבדוק מהו השבר המשורטט מספר פעמים רב מכולם. שברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף ...
שלישי, 25 ספטמבר 2012
6. צפרדי הצפרדע
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
...    לגרסת הדפסה:בעברית /    צפרדי הצפרדע סובל מראיה לקויה.  בעקבות זאת נפגמה אצלו יכולת אומדן המרחק.  בכל פעם שהוא קופץ הוא מגיע למחצית הדרך שהוא התכוון להגיע אליה. ...
שני, 10 ספטמבר 2012
7. ארבעת הקנגורואים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... מתבצעות ממש לפי התוכניות. הבעיה של קן היא שבכל פעם שהוא קופץ הוא מגיע למחצית מרחק הקפיצה הקודמת. בקפיצה הראשונה שלו קופץ קן 10 מ'. גורו עם בעיה דומה, אך הוא מגיע בכל קפיצה לשני שליש מרחק הקפיצה הקודמת. ...
שני, 10 ספטמבר 2012
8. דפי תרגול
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... שברים פשוטים:צריך לזהות שברים פשוטים בשרטוטים אחדים, ולבדוק מהו השבר המשורטט מספר פעמים רב מכולם. שברים: חצי, שליש, רבע: צביעת שטחים בצבעים שונים, עפ"י תנאים אחדים. מצורף פתרון. שריון של צב משברים: ...
רביעי, 15 אוגוסט 2012
9. פעילויות לתלמידים בנושא גיאומטריה: גופים וצורות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא גיאומטריה: גופים וצורות מצגת בנושא נפח תיבה – שימוש באתר מרכז המורים להוראת הנושא ריצופים משוכללים וחצי משוכללים (כיתה ה)  פעילות המזמנת בדיקת אפשרויות ...
ראשון, 12 אוגוסט 2012
10. פעילויות להשתלמויות מורים
(חומרי הוראה /חומרים למורי מורים)
... בבית הספר היסודי. ממוצע שווה לחציון שטח פנים של פסל קסם של רצועות תשובות של תלמידים האם ניתן לרוץ במהירות המכונית ; פתרון אפשרי היפוך סדר הספרות רוכב האופניים היקף המצולע ...
רביעי, 25 יולי 2012
11. פעילויות לפתיחת שיעור
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... שברים  כיתות ה-ו  כפל מצרי כיתות ד-ו  חצי ריבוע כיתות ב-ד  השיגו את המטרה כיתות ב-ו  מה הכלל?    גלו את לוח הכפל כיתות ד-ו  כמה משולשים בתמונה? כיתות ...
שני, 23 יולי 2012
12. חומרי למידה לתלמידים: משחקים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... - חילוק  ביצוע תרגילי חיבור על ידי שיגור חצים.  כיתות א-ב  משחק אינטראקטיבי: קליעה למטרה  חישובים בעל פה של מספרים עשרוניים.  כתה ...
חמישי, 19 יולי 2012
13. מדריכים מתנסים במיני תהליך של חקר שיעור | איריס חיים
(התפתחות מקצועית/כנסים וימי עיון)
... שונים של תכנון שיעור ושל ניתוח השיעור בעקבות העברתו לתלמידים. ביישובים הבדואים בנגב: חורה ולקייה, התכנסה השנה, אחת לחודש וחצי, קבוצה של מדריכים למפגש של שעתיים, למטרת עבודה משותפת על תכנון שיעורים.  ...
ראשון, 03 יוני 2012
14. ריצופים משוכללים וחצי משוכללים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   ריצופים משוכללים וחצי משוכללים גרסת הדפסה בעברית /  בפעילות זו נתנסה בריצוף בעזרת מצולעים משוכללים. ניתן למצוא ...
חמישי, 19 אפריל 2012
15. ספרים ומבצעים - מבולבלים?
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פתרון בעיות ומשימות חקר   ספרים ומבצעים - מבולבלים?  הבעיה מאפשרת לתלמידים לפתח כלים לארגון נתונים וממצאים. התלמידים מתבקשים בסוף הפעילות להגיע ...
חמישי, 19 אפריל 2012
16. אוגדן חקר נתונים בשילוב יישומונים
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
... מרכז – ממוצע וחציון. הפעילות משלבת עבודה עם יישומון Mean and Median. פעילויות 9-10: מחקרים וסקרים לכיתות ה-ו לפעילות בעברית  בפעילות זו הילדים יוצרים שאלון מקוון בעזרתו יאספו נתונים ...
רביעי, 15 פברואר 2012
17. מספר חזק 2000 גיליון 27
(כתב העת מספר חזק/מספר חזק 2000)
... שטיין   נפח ושטח פנים של תיבות אודליה צייאדה ומיכל טבח   פינה של הפתעה בעיית חציית הגשר מארק אפלבאום   מתחרויות בארץ ובעולם בעיות מקנגורו - שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה ...
שני, 16 ינואר 2012
18. רשימת המאמרים המתורגמים
(חומרי הוראה /מאמרים)
... Douglas H. Clements & Julia Sarama From: Teaching Children Mathematics, April 2000. ההבנה של בן מהו "חצי" Ben's Understanding of One-Half By:Tad Watanabe From: Teaching Children ...
שלישי, 22 נובמבר 2011
... A. S. Alston, & N. Katims From: Teaching Children Mathematics, May 2000. ההבנה של בן מהו "חצי" Ben's Understanding of One-Half By:Tad Watanabe From: Teaching Children Mathematics, ...
שלישי, 22 נובמבר 2011
20. פעילויות חקר בשילוב מחשב
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... בחיסור מספרים וגילוי תופעה המתקבלת לאחר מספר חזרות של חיסור. שילוב המחשב (יישומון או אקסל) מאפשר התנסויות והעלאת השערות לבדיקה.   ריצופים משוכללים וחצי משוכללים (כיתה ה)  פעילות ...
ראשון, 06 נובמבר 2011
You are here