Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש חשיבה ויזואלית

סה"כ נמצאו 9 תוצאות

1. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... המלצ"ה מציעות לתלמידי בית הספר היסודי חומרי העשרה אשר ניתן ליישמם בשכבות גיל שונות. ביצוע המשימות יכול להתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, אך עליו לדרוש ולפתח מיומנויות חשיבה ...
שני, 23 יולי 2012
2. המלצ"ה: פריסות וחתכים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
3. המלצ"ה: קוביות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קוביות תשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
4. המלצ"ה: גזירות והרכבות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... נדרשים לחשיבה ויזואלית ויכולת הנמקה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
5. המלצ"ה: דמיון ושיקוף
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
6. עמוד הבית 15.12.16
(מדור כללי/בית)
... בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. המלצות משבועות קודמים  ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
7. עמוד הבית 05.01.17
(מדור כללי/בית)
... צוות מרכז המורים ישמח לייעץ ולסייע בתהליך הכתיבה. פריסות וחתכים  3 משימות חקר בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
8. עמוד הבית 22.03.17
(מדור כללי/בית)
המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה   דמיון ושיקוף: שבע משימות חקר העוסקות בדימיון ושיקוף, לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה.   מאמר ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
9. המלצות משבועות קודמים
(מדור כללי/קטגוריה כללית)
... גיאומטריים (6.12.16) המאמר מציג שלוש פעילויות ומחוונים לתלמידים בכיתות ה' עד ח', במטרה להעריך חשיבה גאומטרית ולזהות תפיסות שגויות בגיאומטריה.   פעילות חקר: עצור – סיסמה (23.11.16) פעילות חקר בה ...
שלישי, 19 יולי 2011
You are here