Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש חשיבה ויזואלית

סה"כ נמצאו 12 תוצאות

1. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... המלצ"ה מציעות לתלמידי בית הספר היסודי חומרי העשרה אשר ניתן ליישמם בשכבות גיל שונות. ביצוע המשימות יכול להתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, אך עליו לדרוש ולפתח מיומנויות חשיבה ...
שני, 23 יולי 2012
2. המלצ"ה: פריסות וחתכים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
3. המלצ"ה: קוביות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קוביות תשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
4. המלצ"ה: גזירות והרכבות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... נדרשים לחשיבה ויזואלית ויכולת הנמקה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
5. המלצ"ה: דמיון ושיקוף
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
6. עמוד הבית 22.05.17
(מדור כללי/בית)
מאמר מתורגם: חשיבה אלגברית מוקדמת: סוגיות אפיסטמולוגיות, סמיוטיות והתפתחותיות המאמר מציג ממצאים מתוך תכנית מחקר שהתמשכה לאורך 5 שנים במטרה לחקור בצורה מדוקדקת וסיסטמתית את התהוותה של חשיבה אלגברית ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
7. עמוד הבית 04.04.17
(מדור כללי/בית)
חג שמח וחופש נעים!  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  דמיון ושיקוף: שבע משימות חקר העוסקות בדימיון ושיקוף, לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה.   ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
8. עמוד הבית 15.12.16
(מדור כללי/בית)
... בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. המלצות משבועות קודמים  ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
9. עמוד הבית 05.01.17
(מדור כללי/בית)
... צוות מרכז המורים ישמח לייעץ ולסייע בתהליך הכתיבה. פריסות וחתכים  3 משימות חקר בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
10. עמוד הבית 22.03.17
(מדור כללי/בית)
המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה   דמיון ושיקוף: שבע משימות חקר העוסקות בדימיון ושיקוף, לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, הנמקה והכללה.   מאמר ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
11. עמוד הבית 27.04.17
(מדור כללי/בית)
מאמר מתורגם: חשיבה אלגברית מוקדמת: סוגיות אפיסטמולוגיות, סמיוטיות והתפתחותיות המאמר מציג ממצאים מתוך תכנית מחקר שהתמשכה לאורך 5 שנים במטרה לחקור בצורה מדוקדקת וסיסטמתית את התהוותה של חשיבה אלגברית ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
12. המלצות משבועות קודמים
(מדור כללי/קטגוריה כללית)
דף הבית המלצות משבועות קודמים מאמר מתורגם: חשיבה אלגברית מוקדמת: סוגיות אפיסטמולוגיות, סמיוטיות והתפתחותיות (27.4.17) המאמר מציג ממצאים מתוך תכנית מחקר שנמשכה 5 שנים במטרה לחקור בצורה מדוקדקת ...
שלישי, 19 יולי 2011
You are here