Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש חשיבה קומבינטורית

סה"כ נמצאו 10 תוצאות

1. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... המלצ"ה מציעות לתלמידי בית הספר היסודי חומרי העשרה אשר ניתן ליישמם בשכבות גיל שונות. ביצוע המשימות יכול להתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, אך עליו לדרוש ולפתח מיומנויות חשיבה ...
שני, 23 יולי 2012
2. המלצ"ה: החלטות נבונות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
3. המלצ"ה: פריסות וחתכים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. לפעילות בעברית לפעילות باللغة العربية  ...
שישי, 20 יולי 2012
4. המלצ"ה: קוביות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קוביות תשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
5. המלצ"ה: כל האפשרויות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  כל האפשרויות שבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, ...
שישי, 20 יולי 2012
6. המלצ"ה: קומבינטוריקה ללא נוסחאות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קומבינטוריקה ללא נוסחאות ארבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
7. עמוד הבית 15.12.16
(מדור כללי/בית)
... בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה קומבינטורית ויכולת הנמקה. המלצות משבועות קודמים  ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
8. עמוד הבית 05.01.17
(מדור כללי/בית)
... צוות מרכז המורים ישמח לייעץ ולסייע בתהליך הכתיבה. פריסות וחתכים  3 משימות חקר בנושא פריסות של תיבות ופירמידות, פריסות של גופי סיבוב וחיתוכים אשר לשם ביצועם התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
9. עמוד הבית 19.01.17
(מדור כללי/בית)
המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה החלטות נבונות: חמש משימות חקר העוסקות בתהליך קבלת החלטות נבונות בתחום הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
10. עמוד הבית 07.02.17
(מדור כללי/בית)
... הצרכנות והתזונה באמצעות מודלינג. לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, הסקה לוגית ויכולת הנמקה והכללה.  קול קורא והנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "מספר חזק 2000" מורים, מדריכים חוקרים ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
You are here