Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש כפל

סה"כ נמצאו 49 תוצאות

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מודלים של שטח בכיתות ג-ט
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... ו- ) מבוא כפל של מספרים שלמים מספרים ראשוניים, מספרים פריקים, ומציאת גורמים של מספר כפל מספרים עשרוניים שברים פשוטים - חיבור וכפל אחוזים בעיות הסתברות אלגברה  מבוא: מחנכים ...
ראשון, 09 פברואר 2014
אבחון - מתוך "שבילים – ביסוס הכפל והחילוק ובעיות מילוליות", מטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)  ...
חמישי, 18 יולי 2013
3. פעילות 4 (מתוך אופק, מטח – פעילות פתוחה לכל, ללא סיסמה)
(קשיים בכפל/חלק ב > תובנה > פעילויות)
פעילות לפיתוח תובנת פעולת הכפל  ...
חמישי, 18 יולי 2013
4. פעילות 1 (מתוך מרכז המורים הארצי)
(קשיים בכפל/חלק ב > תובנה > פעילויות)
תרגילי כפל  ...
חמישי, 18 יולי 2013
5. דוגמה 4 (מתוך תצפיות בכתה)
(קשיים בכפל/חלק ב > תובנה > תשובות ילדים - דוגמאות)
בדיון כיתתי המורה שאלה מה יכולים לדעת על המכפלה של התרגיל: תשובות של תלמידים: - ספרת היחידות של המכפלה תהיה 8, כי 81 = 9x9 - שהיא זוגית - שספרת העשרות 0 - שתהיה 4 ספרתית  ...
חמישי, 18 יולי 2013
6. פעילות 9
(קשיים בכפל/חלק ב > פתרון תרגילים > פעילויות)
מחולל ליצירת דפי עבודה עם תרגילי כפל  ...
חמישי, 18 יולי 2013
7. פעילות 8
(קשיים בכפל/חלק ב > פתרון תרגילים > פעילויות)
תרגול כפל דו ספרתי בחד ספרתי על ידי משחק כדורסל  ...
חמישי, 18 יולי 2013
8. פעילות 7
(קשיים בכפל/חלק ב > פתרון תרגילים > פעילויות)
תרגול כפל מספר תלת ספרתי בחד ספרתי  ...
חמישי, 18 יולי 2013
9. פעילות 6
(קשיים בכפל/חלק ב > פתרון תרגילים > פעילויות)
תרגול כפל מספר דו ספרתי בחד ספרתי  ...
חמישי, 18 יולי 2013
10. פעילות 5
(קשיים בכפל/חלק ב > פתרון תרגילים > פעילויות)
תרגול כפל מספר דו ספרתי בדו ספרתי  ...
חמישי, 18 יולי 2013
11. פעילות 3
(קשיים בכפל/חלק ב > משמעות הפעולה > פעילויות)
באילו מכפלות חלקיות משתמשים כדי לפתור את התרגיל? א. 8X7 30X7 8X20 3X2            ב. 8X7 3X7 8X2 3X2            ג. 8X7 30X7 ...
חמישי, 18 יולי 2013
12. השלמת מספרים בלוח כפל חלקי
(קשיים בכפל/חלק א > תובנה > פעילויות)
השלמת מספרים בלוח כפל חלקי  ...
חמישי, 18 יולי 2013
13. דוגמאות לפעילויות של למידת לוח הכפל עם תובנה
(קשיים בכפל/חלק א > תובנה > פעילויות)
דוגמאות לפעילויות של למידת לוח הכפל עם תובנה  ...
חמישי, 18 יולי 2013
14. חלק מהתלמידים לא מודעים לחוק הבא
(קשיים בכפל/חלק א > תובנה > פעילויות)
חלק מהתלמידים לא מודעים לחוק הבא: רק אם שני הגורמים אי זוגיים, המכפלה אי זוגית. בכל מקרה אחר, המכפלה של שני גורמים היא זוגית. אפשר לעזור לתלמידים אלו על ידי כך שנבקש מהם להשלים את לוח הכפל עבור מכפלות ...
חמישי, 18 יולי 2013
15. אילו מהמספרים הבאים יכולים להיות המכפלה של התרגיל?
(קשיים בכפל/חלק א > תובנה > פעילויות)
אילו מהמספרים הבאים יכולים להיות המכפלה של התרגיל? 6, 9, 18, 19, 15, 12, 14 מה משותף לכל המספרים שבחרתם? איך ידעת?  ...
חמישי, 18 יולי 2013
16. אילו מהמספרים הבאים יכולים להיות המכפלה של התרגיל?
(קשיים בכפל/חלק א > תובנה > פעילויות)
אילו מהמספרים הבאים יכולים להיות המכפלה של התרגיל? 6, 9, 18, 19, 15, 12, 14 מה משותף לכל המספרים שבחרתם?  ...
חמישי, 18 יולי 2013
... חקר שמטרתה לפתח מיומנויות של גילוי חוקיות בדגמים מחזוריים. דגם שיעור  גיליון לתלמיד   סדרות: פונקציות מתמטיות  פתרון  לוח הכפל: עיצוב מותנה  פתרון ...
שני, 15 יולי 2013
18. תרגול כפל ע"י הצבת ספרות
(קשיים בכפל/חלק א > פתרון תרגילים > פעילויות)
תרגול כפל ע"י הצבת ספרות  ...
ראשון, 14 אפריל 2013
19. שיבוץ ספרות בתרגילי כפל
(קשיים בכפל/חלק א > פתרון תרגילים > פעילויות)
שיבוץ ספרות בתרגילי כפל  ...
ראשון, 14 אפריל 2013
20. משחקים לתרגול לוח הכפל
(קשיים בכפל/חלק א > פתרון תרגילים > פעילויות)
משחקים לתרגול לוח הכפל  ...
ראשון, 14 אפריל 2013
You are here