Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש מערך מלבני

סה"כ נמצאו 9 תוצאות

1. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מודלים של שטח בכיתות ג-ט
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... לדמיין בעיה כמו 3 × 2, ראה איור 1 א'. יישומון 1 ו- יישומון 2 מדגימים את מודל הקבוצות במערך. יישומון 1: מודל הקבוצות במערך לחיצה על + ועל - מוסיפה או מוחקת שורות וטורים של עיגולים. לחיצה מימין ...
ראשון, 09 פברואר 2014
2. כמה חלונות בבתים
(קשיים בכפל/חלק א > משמעות הפעולה > פעילויות)
כמה חלונות בבתים, גרסה מנוקדת, *בערבית-תמונה* מרכזון ובו פעילויות לחזרה על משמעות הכפל והחילוק ועל הקשר שבין שתי הפעולות. במרכזון פעילויות העוסקות ב: א. משמעות הכפל בהתייחס לסידור יחידות במערך מלבני ...
ראשון, 14 אפריל 2013
3. פעילויות לתלמידים בנושא כפל, חילוק וחזקות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא כפל, חילוק וחזקות כפל במערך מלבני (ב)  הפעילות ממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, ומזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ...
שלישי, 25 ספטמבר 2012
4. דפי תרגול
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... תוצאה קטנה ביותר. מצורף דף תשובות. איך ייצא האסיר לחופשי? תרגילי כפל עד 100בתוך מערך מספרים. צביעת התשובות השגויות נותנת ציור. מבוך מכפלות- הדרך אל הגזר: מבוך בו המעבר מחדר לחדר נעשה תוך חישוב ...
רביעי, 15 אוגוסט 2012
5. פתרון בעיות ומשימות חקר
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... המובילים אותו להבנת עיבור השנה העברית. כפל במערך מלבני (ב)  פעילות הממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, ומזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ייחודיותו של כפל ...
שני, 30 יולי 2012
6. כפל במערך מלבני
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי נושא  כפל, חילוק וחזקות כפל במערך מלבני מתאים לכיתה: ב  נושאים: כפל, חוק החילוף בפעולת הכפל, כפל ב- 1, הצגת מספר זוגי במערך מלבני. תיאור ...
שישי, 20 יולי 2012
7. עמוד הבית 20.01.16
(מדור כללי/בית)
כפל במערך מלבני   פעילות הממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, בעזרת שולחן משבצות פעיל או נייר משובץ ומזמנת חקירה וניתוח של חוק החילוף בפעולת הכפל, המחשת ייחודיותו של כפל ב- 1 והצגת ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
8. עמוד הבית 03.02.16
(מדור כללי/בית)
... - הכללה של קשרים ומבנים מתמטיים, כתיבת הכללות, הצדקתן ושימוש בהן לצורך הנמקה. כפל במערך מלבני   פעילות הממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, בעזרת שולחן משבצות פעיל או נייר ...
רביעי, 24 אוגוסט 2011
9. המלצות משבועות קודמים
(מדור כללי/קטגוריה כללית)
... ושימוש בהן לצורך הנמקה.   פתרון בעיות ומשימות חקר: כפל במערך מלבני (20.1.16) הפעילות ממחישה באופן ויזואלי את המבנה הכיפלי במערך מלבני, בעזרת שולחן משבצות פעיל או נייר משובץ ומזמנת חקירה וניתוח ...
שלישי, 19 יולי 2011
You are here