Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש פאה

סה"כ נמצאו 5 תוצאות

1. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... תוך בחירה באחת האפשרויות הבאות: Remove Last מסיר את החלק האחרון שהונח בתיבה Clear מסיר את כל החלקים מהקופסה ניתן לראות כיצד תראה התיבה לאחר סגירתה, על ידי לחיצה על פאה של תיבה. ניתן לשנות רוחב, ...
ראשון, 09 פברואר 2014
2. המלצ"ה: קוביות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קוביות תשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
3. פירמידות - פעילות חקר באמצעות יישומון
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
... חקירה זו, התלמיד יתנסה בשרטוט פריסה ובניית פירמידה באמצעות קיפולי נייר. חזרה לתפריט מושגים מתמטיים פאון, פאה, פריסה, מצולע, פאות, מעטפת, קדקוד, צלעות. חזרה לתפריט פעילות א' לפניכם ...
חמישי, 19 אפריל 2012
4. אוגדן משימות הערכה: קובייה כיתתית (נקודות)
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
... הפתרון:  מהו השטח המושחר על הפאה שבה נקודה אחת? מהו השטח על פאה שבה 5 נקודות לבנות? מהו סכום שטחן של כל הנקודות הלבנות?  ...
רביעי, 15 פברואר 2012
5. אוגדן משימות הערכה: קובייה כיתתית (ריבועים)
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
... השטח המושחר על הפאה שבה ריבוע לבן אחד? מהו השטח על פאה שבה 5 ריבועים לבנים? מהו סכום שטחם של כל הריבועים הלבנים?  ...
רביעי, 15 פברואר 2012
You are here