Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש البحوث

סה"כ נמצאו 2 תוצאות

חומרי הוראה מאמרים טיפוח נורמות של חקר טיעוני בכיתת המתמטיקה ביסודי Scaffolding norms of argumentation‑based inquiry in a primary mathematics classroom למאמר בעברית מחברים: Katie ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
2. המלצ"ה: קריטריונים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קריטריונים ארבע משימות חקר העוסקות בקבלת החלטות. לשם ביצוען התלמידים נדרשים ...
שישי, 20 יולי 2012
You are here