Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש الصف الرابع

סה"כ נמצאו 19 תוצאות

חומרים בערבית   פעילויות לתלמידים فعاليات اثراء من الكراريس " فكر وتمتع" قائمة المواضيع في الكراريس بحسب الصفوف 1. رياض الأطفال - فعاليات 2. الصفوف الأول - الثالث متواليات عمليات حسابية ...
ראשון, 14 אוקטובר 2012
2. פעילויות לכיתה ד
(מדור כללי/דפי שאלות)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג דפי תרגול דפי תרגול ערוכים לפי כיתות דפי חזרה לכתה ד' דף חזרה מס' 1 - דף חזרה מס' 2 -  דף חזרה מס' 3 -  דף חזרה מס' 4 -  דף חזרה ...
חמישי, 16 אוגוסט 2012
3. פעילויות עם יישומונים: פעילויות בשברים פשוטים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים פעילויות בשברים פשוטים מתאים לכיתות: ג-ו נושא/ים: ייצוגים שונים של שברים והשוואת שברים תיאור היישומון: ...
שני, 23 יולי 2012
4. פעילויות עם יישומונים: המחשבון המקולקל
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים המחשבון המקולקל מתאים לכיתות: ג-ו  נושא/ים: סדר פעולות החשבון, תובנה מספרית תיאור היישומון: ביישומון ...
שני, 23 יולי 2012
5. פעילויות עם יישומונים: מטחנת המספרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים מטחנת המספרים מתאים לכיתות: ג-ה נושא/ים: חיבור, כפל תיאור היישומון: הפעילות עוסקת בחקירה ובתרגול במטרה ...
שני, 23 יולי 2012
6. פעילויות עם יישומונים: פירמידת המספרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים פירמידת המספרים מתאים לכיתות: ב-ה נושא/ים: חיבור, סכומים תיאור היישומון: ביישומון פירמידה הבנויה ממספרים. ...
שני, 23 יולי 2012
7. פעילויות עם יישומונים: ריצופים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים ריצופים מתאים לכיתות: א-ו נושא/ים: ריצופים, מצולעים משוכללים תיאור היישומון: ביישומון 5 מצולעים משוכללים: ...
שני, 23 יולי 2012
8. עצור - סיסמה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  פתרון בעיות ומשימות חקר עצור - סיסמה  פעילות חשיבה בה התלמידים צריכים להרכיב סיסמאות מספרות שונות בשילוב אילוצים מתמטיים המתייחסים לקשרים ...
שישי, 20 יולי 2012
9. קוביות צבעוניות: פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   קוביות צבעוניות פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון הפעילות עוסקת בגיאומטריה מרחבית. במהלך הפעילויות התלמידים משתמשים בראיה ...
חמישי, 19 אפריל 2012
10. אוגדן משימות הערכה: מעלית שבת
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה מעלית שבת מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד  פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
11. אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ_1
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה וואטסאפ (1) מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
12. אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ_2
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה וואטסאפ (2) מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
13. אוגדן משימות הערכה: חניות לשכונה
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה חניות לשכונה מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
14. אוגדן משימות הערכה: כיכר התותח
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה כיכר התותח מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
15. אוגדן משימות הערכה: מזגן לכל חדר
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה מבצע - מזגן לכל חדר מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
16. אוגדן משימות הערכה: משקל מירבי
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה משקל מירבי  מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
17. אוגדן משימות הערכה: סיסמה למשחק מחשב
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה סיסמה למשחק מחשב  מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
18. אוגדן משימות הערכה: קובייה כיתתית (ריבועים)
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה קובייה כיתתית (ריבועים)  מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון ...
רביעי, 15 פברואר 2012
19. אוגדן משימות הערכה: זהירות הבית מצולם
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה זהירות, הבית מצולם מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
You are here