Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש الطرح

סה"כ נמצאו 15 תוצאות

1. השיגו את המטרה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור השיגו את המטרה הרכיבו את כרטיסיות המספרים, בחרו את פעולות החשבון (+, –, ×, ÷) והשיגו את מספר המטרה. ניתן לקבל רמז - הצעה לפעולות החשבון ...
ראשון, 14 אפריל 2013
2. משולש החיסור
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור משולש החיסור גרסת הדפסה עברית /   נושא הפעילות מושגים מתמטיים מטרת הפעילות  עזרים שאלות לדיון בתום הפעילות ...
ראשון, 14 אפריל 2013
3. מאמרים מתורגמים לערבית
(חומרים בערבית/חומרים בערבית)
... والطرح Place Value and Addition and Subtraction By: Diana Wearne and James Hiebert From: Arithmetic Teacher, January 1994. حوار يدعم الاستيعاب المفاهيمي Discourse That Promotes Conceptual Understanding ...
ראשון, 04 נובמבר 2012
חומרי הוראה מאמרים   ישר המספרים הריק: כלי שימושי או רק עוד פרוצדורה? The Empty Number Line: A Useful Tool or just Another Procedure? למאמר בעברית  / הרחבה מחבר/ים: Janette ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים הערכה של רהיטות בעובדות היסוד Assessing Basic Fact Fluency למאמר בעברית /   מחבר: Gina Kling and Jennifer M. Bay-Williams מתוך: Teaching ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
6. מאמר: מצאו את הפשלה!
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים מצאו את הפשלה! Get the GOOF! למאמר בעברית מחבר: Michelle H. Pace and Enrique Ortiz מתוך: Teaching Children Mathematics, Vol. 23, No. 3, October 2016 תרגום: ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
7. פעילויות העשרה בערבית
(חומרים בערבית/חומרים בערבית)
... - ثالث نقاط وأعداد ثالث - سادس نسبة مئوية و... اول - ثالث تمارين جمع وطرح اول - ثالث مهرج الجمع والطرح ثالث - سادس أعداد على المثلث ثالث - سادس  ...
ראשון, 14 אוקטובר 2012
8. מספר מטרה - חיבור וחיסור
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג משחקים מספר מטרה - משחק גרסת הדפסה בעברית /   מספר מטרה - חיבור מספר מטרה 0 - חיסור לוח המשחק כרטיסי משחק - חיבור כרטיסי משחק - חיסור ...
שלישי, 09 אוקטובר 2012
9. משחקים על ציר המספרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג משחקים משחקים על ציר המספרים חיבור וחיסור על ציר המספרים: המשחק מתמקד בפתרון תרגילי חיבור וחיסור (בין 0 ל- 20), במטרה למחוק כמה שיותר מספרים על ציר המספרים. ...
שלישי, 09 אוקטובר 2012
10. מציאת הפרשים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   מציאת הפרשים הערות למורה בעברית ו-  / להוכחת הבעיה    לפניכם שורת מספרים: 23    5   ...
חמישי, 19 אפריל 2012
11. ספרים ומבצעים - מבולבלים?
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פתרון בעיות ומשימות חקר   ספרים ומבצעים - מבולבלים?  הבעיה מאפשרת לתלמידים לפתח כלים לארגון נתונים וממצאים. התלמידים מתבקשים בסוף הפעילות להגיע ...
חמישי, 19 אפריל 2012
12. אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ_1
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה וואטסאפ (1) מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
13. אוגדן משימות הערכה: וואטסאפ_2
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה וואטסאפ (2) מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
14. אוגדן משימות הערכה: כיכר התותח
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה כיכר התותח מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה המשימה ...
רביעי, 15 פברואר 2012
15. אוגדן משימות הערכה: רכב אספנות
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
המשימה לתלמיד חומרי הוראה חומרי הוראה למורים   אוגדן משימות הערכה רכב אספנות מתוך אוסף משימות הערכה המיועדות לתלמידי בית-הספר היסודי. המשימה לתלמיד פתרון המשימה תיעוד ...
רביעי, 15 פברואר 2012
You are here