Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש بحث معطيات

סה"כ נמצאו 8 תוצאות

חומרי הוראה מאמרים טיפוח נורמות של חקר טיעוני בכיתת המתמטיקה ביסודי Scaffolding norms of argumentation‑based inquiry in a primary mathematics classroom למאמר בעברית מחברים: Katie ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
2. פעילויות לתלמידים בנושא חקר נתונים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי נושא מתמטי)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי נושא חקר נתונים מעולם הציפורים: פריטי מידע מעולם הציפורים המשמשים כבסיס נתונים לדיאגרמות מעניינות.  
ראשון, 12 אוגוסט 2012
3. אוסף אתרים בנושא חקר נתונים
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים  אוספי אתרים בנושא מסוים  אוספי אתרים בנושא חקר נתונים עריכה: רונית אלין מתוך המבוא לתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה: "תכנית הלימודים החדשה ...
שבת, 11 אוגוסט 2012
4. המלצ"ה: קריטריונים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קריטריונים ארבע משימות חקר העוסקות בקבלת החלטות. לשם ביצוען התלמידים נדרשים ...
שישי, 20 יולי 2012
5. חקר נתונים בנושא האולימפיאדה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   חקר נתונים בנושא האולימפיאדה פעילות חקר בשילוב מחשב המבוססת על נתוני זכיה במדליות באולימפיאדות. הפעילות כוללת: איסוף, ארגון, ייצוג ...
חמישי, 19 אפריל 2012
6. אוגדן חקר נתונים בשילוב יישומונים
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
חומרי הוראה   חומרי הוראה למורים אוגדן חקר נתונים בשילוב יישומונים האוגדן משלב עבודה עם תוכנת GapMinder (תוכנה חופשית לשימוש). כל פעילות כוללת מדריך למורה. כתבה: עינת גיל פעילות ...
רביעי, 15 פברואר 2012
7. קישורים בנושא חקר נתונים וסטטיסטיקה
(קישורים/נושאים מתמטיים)
קישורים נושאים מתמטיים חקר נתונים וסטטיסטיקה Math Mistakes - what are they good for - אוסף של שגיאות, שניתן להסיק וללמוד מהן לגבי דרכי הוראה  Data Games - משחקים מאתגרים בשילוב ...
חמישי, 03 נובמבר 2011
8. חומרי ההתמקצעות: חקר נתונים
(חומרי הוראה /חומרים למורי מורים)
 חומרי הוראה למורי מורים חומרי ההתמקצעות חומרי למידה למודולות חומרי למידה למודולות ההתמקצעות: חקר נתונים נכתב על-ידי נורית לוין, מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי והקדם-יסודי, הפקולטה ...
ראשון, 08 מאי 2011
You are here