Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש تطبيق

סה"כ נמצאו 50 תוצאות

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מודלים של שטח בכיתות ג-ט
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג   פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים פעילויות מתוך המאמר: "מודלים של שטח בכיתות ג-ט" לגרסת הדפסה של היחידה המאמר (בעברית ...
ראשון, 09 פברואר 2014
2. פעילות בעקבות מאמר עם יישומון: מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג   פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים פעילויות מתוך המאמר "מציאת מספר הקוביות במבני קוביות מלבניים" מטרות היחידה תקציר המאמר ...
ראשון, 09 פברואר 2014
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג   פעילויות בעקבות מאמרים בשילוב יישומונים פעילויות מתוך המאמר:  "10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים" מטרות ...
ראשון, 09 פברואר 2014
4. אוגדן גאוגברה - ערבית - ייצוגי השבר הפשוט
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/fraction_representation.html ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
5. אוגדן גאוגברה - ערבית - חילוק עם שארית
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/division_with_a_remainder.html ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
6. אוגדן גאוגברה - ערבית - השוואה בתרגילי חיבור וחיסור
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/addition_and_substraction.html ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
7. אוגדן גאוגברה - ערבית - השוואה בתרגילי חיבור
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/addition.html كتب التطبيق ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
8. אוגדן גאוגברה - ערבית - יישומוני זוויות
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_kingdom.html http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/angle_type.html ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
9. אוגדן גאוגברה - ערבית - זוויות בין מחוגי השעון
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/clock.html كتب التطبيق بواسطة ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
10. אוגדן גאוגברה - ערבית - פסיפס ואן-הילה
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
يعمل التطبيق بواسطة Internet Browser أو Google Chrome من موقع المركز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة الابتدائية: http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/ogdan_geogebra/mosaic.html كتب التطبيق بواسطة ...
רביעי, 28 אוגוסט 2013
11. אוגדן פעילויות משולבות יישומונים (גאוגברה)
(חומרי הוראה /חומרי הוראה למורים)
חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים אוגדן פעילויות משולבות יישומונים (גאוגברה) כתב: אסי דביר פסיפס ואן-הילה פעילות בסיסית בצורות גיאומטריות באמצעות פסיפס ואן-הילה. יישומון   זוויות ...
שלישי, 13 אוגוסט 2013
12. השיגו את המטרה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור השיגו את המטרה הרכיבו את כרטיסיות המספרים, בחרו את פעולות החשבון (+, –, ×, ÷) והשיגו את מספר המטרה. ניתן לקבל רמז - הצעה לפעולות החשבון ...
ראשון, 14 אפריל 2013
13. מרובע מספרים אינטראקטיבי
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור   מרובע מספרים אינטראקטיבי גרסת הדפסה להנחיות האם תוכלו לסדר את המספרים 1-8 בעיגולים, כך שארבעת התרגילים יהיו נכונים? הפעילו ...
ראשון, 14 אפריל 2013
14. גלו את לוח הכפל
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור   גלו את לוח הכפל הגורמים בכותרות של לוח הכפל הבא הינם מספרים בין 2 ל- 12.  המכפלות מוסתרות בתאים. נסו לגלות את הגורמים ...
ראשון, 14 אפריל 2013
15. תולים שברים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור תולים שברים גרסת הדפסה בעברית /   נושא הפעילות מטרת הפעילות  עזרים תיאור הפעילות הנחיות דידקטיות למורה ...
ראשון, 14 אפריל 2013
16. אוגדן קשיים בכפל מספרים טבעיים
(קשיים בכפל/דף ראשי)
חומרי האוגדן מופיעים בעברית ו-باللغة العربية. האוגדן מיועד למורה, להעלאת המודעות לסוגי טעויות בנושא כפל והמקור לטעויות אלה. האוגדן אינו מהווה אבחון דידקטי. מטרתו לעזור למורה לזהות אצל הילד בעיות בתפיסת ...
ראשון, 14 אפריל 2013
חומרי הוראה מאמרים   תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק Misconceptions about Multiplication and Division למאמר בעברית /  / הרחבה מחבר/ים: Anna O. Graeber מתוך: ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים   ישר המספרים הריק: כלי שימושי או רק עוד פרוצדורה? The Empty Number Line: A Useful Tool or just Another Procedure? למאמר בעברית  / הרחבה מחבר/ים: Janette ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
19. מאמר: געגועים לחילוק הארוך
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים   געגועים לחילוק הארוך Longing for Division למאמר בעברית / הרחבה מחבר/ים: Cornelis de Groot and Timothy Whalen. מתוך: Teaching Children Mathematics, ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
חומרי הוראה מאמרים   פעילות מעשירה עם מרובעים בלוח מסמרים Unexpected Riches from a Geoboard Quadrilateral Activity למאמר בעברית / הרחבה מחבר/ים: Barbara J. Britton and ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
You are here