Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש تعميم

סה"כ נמצאו 14 תוצאות

1. כפל 99
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור כפל 99 רון התבקש לפתור את התרגיל: 99x99 הוא אמר שקל לו יותר לפתור את התרגיל: 100x100 שערו: כמה צריך לחסר מתוצאת ...
ראשון, 14 אפריל 2013
2. משולש טרטליה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור   משולש טרטליה  הדפוס המספרי להלן נקרא בשם משולש טרטליה: 1+2=3 4+5+6=7+8 9+10+11+12=13+14+15 16+17+18+19+20=21+22+23+24 ...
ראשון, 14 אפריל 2013
3. כמה משולשים בתמונה?
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות לפתיחת שיעור כמה משולשים בתמונה גרסת הדפסה ופתרון השאלה  אסטרטגיית פתרון נוספת של ד"ר ניצה כהן     פעילות לפיתוח חשיבה גיאומטרית. ...
ראשון, 14 אפריל 2013
4. מאמרים מתורגמים לערבית
(חומרים בערבית/חומרים בערבית)
חומרים בערבית  מאמרים للعربية مقالات مترجمة العين كباحث نظري ضليع: ترى التراكيب في أنشطة التعميم  The Eye as a Theoretician: Seeing Structures in Generalizing Activities By: Luis ...
ראשון, 04 נובמבר 2012
5. מאמר: הגידו כן לקדם-אלגברה!
(חומרי הוראה /מאמרים)
חומרי הוראה מאמרים הגידו כן לקדם-אלגברה! Just Say Yes to Early Algebra! למאמר בעברית מחבר: Ana Stephens, Maria Blanton, Eric Knuth, Isil Isler, Angela Murphy Gardiner מתוך: Teaching ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
6. צפרדי הצפרדע
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב צפרדי הצפרדע בעיה הבאה לבדוק מה קורה לסכום סדרה נתונה ככל שמתקדמים בה. הבעיה מבוססת על הפרדוקסים של זנון. משולבת הצעה לחקירת הבעיה באקסל. ...
שני, 10 ספטמבר 2012
7. שלושה בשורה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב     שלושה בשורה   לפניכם שלושה מספרים עוקבים  10,11,12    √ כפלו את המספר הקטן מבין ...
שני, 10 ספטמבר 2012
8. פעילויות המלצ"ה
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה ראשי צוות פרויקט המלצ"ה: פרופ' רוזה לייקין וד"ר אירית פלד מאוניברסיטת חיפה. יחידות הלימוד בפרויקט ...
שני, 23 יולי 2012
9. המלצ"ה: קוביות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קוביות תשע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ויזואלית, חשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
10. המלצ"ה: כל האפשרויות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  כל האפשרויות שבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה קומבינטורית, ...
שישי, 20 יולי 2012
11. המלצ"ה: קומבינטוריקה ללא נוסחאות
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה  קומבינטוריקה ללא נוסחאות ארבע פעילויות אשר לשם ביצוען התלמידים נדרשים לחשיבה ...
שישי, 20 יולי 2012
12. בניית מרובעים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   בניית מרובעים גרסת הדפסה הכוללת תשובות למורה בעברית /  בנו מרובעים ביישומון: (ראו הסבר בהמשך) להפעלת היישומון ...
חמישי, 19 אפריל 2012
13. ריצופים משוכללים וחצי משוכללים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   ריצופים משוכללים וחצי משוכללים גרסת הדפסה בעברית /  בפעילות זו נתנסה בריצוף בעזרת מצולעים משוכללים. ניתן למצוא ...
חמישי, 19 אפריל 2012
14. מציאת הפרשים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   מציאת הפרשים הערות למורה בעברית ו-  / להוכחת הבעיה    לפניכם שורת מספרים: 23    5   ...
חמישי, 19 אפריל 2012
You are here