Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש دمج الحاسوب ايضاح

סה"כ נמצאו 9 תוצאות

1. קוביות צבעוניות: פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   קוביות צבעוניות פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון הפעילות עוסקת בגיאומטריה מרחבית. במהלך הפעילויות התלמידים משתמשים בראיה ...
חמישי, 19 אפריל 2012
2. פעילויות על לוח מסמרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   פעילויות על לוח מסמרים פעילות חקר בשילוב יישומון פעילות זו הינה בנושא גיאומטריה במישור. היא עוסקת בבניית משולשים וריבועים על פי ...
חמישי, 19 אפריל 2012
חומרי הוראה חומרי הוראה למורים שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה המחשת פעולת החיבור באמצעות לבני עשר סרטון המדגים שימוש ביישומון של אוניברסיטת יוטה, המאפשר ...
רביעי, 15 פברואר 2012
 חומרי הוראה חומרי הוראה למורים  שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה המחשת פעולת הכפל וחוק הפילוג הארוך באמצעות מלבן הכפל סרטון המדגים שימוש ...
רביעי, 15 פברואר 2012
 חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים  שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה המחשת פעולת החילוק במאונך באמצעות לבני עשר סרטון המדגים שימוש ביישומון ...
רביעי, 15 פברואר 2012
 חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים  שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה כיצד ליישם את הנפה של ארתוסטנס בגיליון אקסל ע"י עיצוב מותנה שילוב ...
רביעי, 15 פברואר 2012
 חומרי הוראה  חומרי הוראה למורים  שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה בניית גיליון אקסל להתמודדות עם הבעיה "איזו קופסה מתוקה יותר?" בניית ...
רביעי, 15 פברואר 2012
 חומרי הוראה חומרי הוראה למורים  שילוב המחשב בהוראת המתמטיקה  סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה בניית סביבת עבודה בגאוגברה להתמודדות עם הבעיה "איזו קופסה מתוקה יותר?" בניית ...
רביעי, 15 פברואר 2012
9. אוגדן: השבחת השיעור באמצעות הלוח החכם
(חומרי הוראה /חומרים למורי מורים)
  חומרי הוראה למורי מורים  אוגדנים בעקבות השתלמויות השבחת השיעור באמצעות הלוח האינטראקטיבי (הלוח החכם) אוגדן זה עוסק בנושא של שילוב טכנולוגיות מחשוב בהוראת המתמטיקה בבית הספר ...
ראשון, 08 מאי 2011
You are here