Untitled Document
header
חיפוש
חיפוש רק עבור:

מילות חיפוש لوحة المسامير

סה"כ נמצאו 3 תוצאות

חומרי הוראה מאמרים   פעילות מעשירה עם מרובעים בלוח מסמרים Unexpected Riches from a Geoboard Quadrilateral Activity למאמר בעברית / הרחבה מחבר/ים: Barbara J. Britton and ...
רביעי, 31 אוקטובר 2012
2. נעזרים באביזרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג  נעזרים באביזרים במדור זה מוצגות פעילויות העושות שימוש באביזרים שונים אותם ניתן לרכוש או להכין לבד. עבור כל אביזר מופיעות 3 פעילויות לשכבות ...
שישי, 20 יולי 2012
3. פעילויות על לוח מסמרים
(חומרי למידה לתלמידים/פעילויות ממוינות לפי סוג)
חומרי למידה לתלמידים פעילויות לפי סוג פעילויות חקר בשילוב מחשב   פעילויות על לוח מסמרים פעילות חקר בשילוב יישומון פעילות זו הינה בנושא גיאומטריה במישור. היא עוסקת בבניית משולשים וריבועים על פי ...
חמישי, 19 אפריל 2012
You are here