tal University of Haifa University of Haifa Faculty of Education
מאגרי משאבים >

קטלוג המשאבים של מרכז המורים
 
 
במרכז קיים מאגר משאבים ייחודי בארץ בתחום החינוך המתמטי.

חיפוש בקטלוג המשאבים מאפשר:

* לקבל מידע על חומרים הנמצאים במרכז.

* להוריד מהאתר ו/או להזמין העתקי מאמרים שישלחו אליכם בדואר.

ניתן לחפש בשני אופנים:

* על פי הקטגוריות המובנות.

* באמצעות שורת החיפוש החופשי.

שימו לב: בתחילת כל חיפוש יש לבחור את סוג הפריט המבוקש!

סוג
(סוג אחד בלבד)
בחרו נושא מן הרשימה
(נושא אחד בלבד)
בחרו תתי נושאים
(ניתן לבחור יותר מאחד,
לשם כך לחצו על מקש Ctrl במקביל לבחירה)כיתה (ניתן לבחור יותר מכיתה אחת):
גן  א  ב  ג  ד  ה  ו  ז-ט  י-י"ב  חינוך מיוחד  כללי


שפה (ניתן לסמן יותר מאחת):
עברית  אנגלית  ערבית


מחבר:חיפוש חופשי
הקלידו מחרוזת לחיפוש (לצמצום התוצאות אפשר לבחור גם כיתה, שפה, מחבר או יצרן)מרכז מורים ארצי במקצוע: מתמטיקה. הפרויקט מבוצע ע"י אוניברסיטת חיפה עפ"י מכרז מס' 6/1.07
הפרוייקט מבוצע עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך