מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה: המחשת פעולות החיבור והחיסור: חיבור וחיסור באמצעות לבני עשר

המחשת פעולת החיבור באמצעות לבני עשר

סרטון המדגים שימוש ביישומון של אוניברסיטת יוטה, המאפשר המחשה באמצעים וירטואליים, של פעולת החיבור.