מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה: המחשת פעולת הכפל וחוק הפילוג הארוך באמצעות מלבן הכפל

המחשת פעולת הכפל וחוק הפילוג הארוך באמצעות מלבן הכפל

סרטון המדגים שימוש ביישומון של אוניברסיטת יוטה, המאפשר המחשה באמצעים וירטואליים, של פעולת הכפל.