מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

סרטוני הדרכה לשילוב המחשב בהוראה: בניית סביבת עבודה בגאוגברה המחשה דינאמית ויזואלית של הבעיה "איזו קופסה מתוקה יותר?"

בניית אמצעים ממוחשבים לליווי פעילות חקר - יצירת סביבת עבודה בגאוגברה, להמחשה דינאמית ויזואלית של הבעיה "איזו קופסה מתוקה יותר?"