מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות עם יישומונים: חקירת שטח משולשים

 חומרי למידה לתלמידים  פעילויות לפי סוג    פעילויות עם יישומונים

חקירת שטח משולשים java24

מתאים לכיתות: כיתה ה

נושא/ים: שטח משולש

תיאור היישומון:

יישומון שמטרתו לחזק הבנה ולתרגל חישוב של שטח משולש, תוך שימוש באסטרטגיות שונות.