מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה

יחידות הלימוד בפרויקט המלצ"ה מציעות לתלמידי בית הספר היסודי חומרי העשרה אשר ניתן ליישמם בשכבות גיל שונות. ביצוע המשימות יכול להתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, אך עליו לדרוש ולפתח מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיות. העיסוק במשימות המלצ"ה יפתח יצירתיות מתמטית וחשיבה ביקורתית של התלמידים. הפעילויות בעברית ו- باللغة العربية.

פעילויות המלצ"ה מיועדות לתלמידים מצטיינים, אך ניתן לשלבן בכיתות רגילות על מנת:

 • לאפשר למורים לענות על צורכי תלמידים מצטיינים בכיתות הטרוגניות.
 • לאתגר תלמידים מצטיינים.
 • לפתח חשיבה מתמטית ברמה גבוהה.
 • לפתח יצירתיות מתמטית.

ראשי צוות פרויקט המלצ"ה: פרופ' רוזה לייקין וד"ר אירית פלד מאוניברסיטת חיפה.

יחידות הלימוד: 

 1. כל האפשרויות
 2. קוביות
 3. קומבינטוריקה ללא נוסחאות
 4. גזירות והרכבות
 5. פריסות וחתכים
 6. החלטות נבונות
 7. דמיון ושיקוף
 8. קריטריונים
 9. תכנון
 10. לוגיקה וסדר