מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 6

(יוני 1992)

תוכן עניינים

כריכה

דבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

על מספרים ואנשים

מאת: אביקם גזית


צורה ומרחב (גיאומטריה)

האלכסון במצולע

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

בניית מספרים

מאת: רינה גפני


צעד ראשון (לגיל הרך)

הכתיבה וחשבון

מאת: נחמה חורין


הבה נשחק (משחקי חשבון)

אל האלף (או המאה)

מאת: נחמה חורין


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

פתרון בעיות מילוליות בנושאי אחוזים

מאת: נאוה אלמוג


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

שגיאות אופייניות בפעולות צמצום והרחבה בשברים פשוטים

מאת: שרה מלצר


מחשבון

מספרים "מעניינים"

מאת: תמר גירון