מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילויות ואתרים לחופש הגדול

  • החופש הגדול - בעיית מודלינג הדורשת פישוט, השלמת נתונים מתוך ידע קיים, נימוק ותיעוד beach 3121393 640
  • דפי תרגול וחזרה:

          לכיתה א
          לכיתה ב
          לכיתה ג
          לכיתה ד
          לכיתה ה
          לכיתה ו