מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

אוגדן: שיח מתמטי - דיונים ושיח בכיתה

אוגדן העוסק בשיח מתמטי, ושימוש בהנמקות והסברים במסגרת שיעורי המתמטיקה בבית הספר היסודי.