מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק 2000 - גיליון 30

(תשע"ט, יוני 2019)cover small

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

גיליון מלא להדפסה

תוכן העניינים


פינה דידקטית

תרגילי חיבור פלינדרומיים על לוח המאה

איליה סיניצקי ומרינה סיניצקי

גילוי כיתתי: הפרש מספר ו-"היפוכו"

אלכס פרידלנדר

הנגשת בעיית חקר בעזרת גאוגברה

ענת קלמר-שורץ ועידן טל


במה מחקרית

הוראת מיומנויות של ניתוח שיח לפיתוח חשיבה רפלקטיבית ביקורתית בקרב מתכשרות להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי

אורית ברוזה, אריאל ליפשיץ, שירלי עצמון ורוזי נעמתי

זיהוי גבהים במשולשים וזמני התגובה לזיהוים בקרב תלמידי כיתות ו'

נאדר חילף ומחמד אבו-נג׳א

מה בין תרגיל ודרך כתיבת פתרונו?

מיכל סרי וחנה סביון


פינה של הפתעה

מכל תלמידי השכלתי - חלק ב והפעם שלושה נפלאו ממני וחמישה לא ידעתים...

אביקם גזית