מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

משימות מכוונות יצירתיות לכיתות ג-ו

אוגדן המכיל אוסף משימות לתלמידי בית הספר היסודי (כיתות ג'-ו'). המשימות עוסקות בנושאים שונים מתוכנית הלימודים, באופן המאפשר התנסות והעמקה בתכנים המתמטיים לצד פיתוח של יצירתיות מתמטית. ניתן להציע לתלמידים את הפעילויות בשלמותן או לבחור חלקים מהן. כל פעילות כוללת מדריך למורה ובו הנחיות להתאמת הפעילות לכיתות השונות וכן הצעות לאופן ההתמודדות עם הפעילויות.
הפעילויות לתלמידים מופיעות בעברית וב- بالعربية.

פעילויות האוגדן:

  1. קבוצות של מספרים - חלוקה של קבוצת מספרים טבעיים לקבוצות שונות תוך הגדרת כלל החלוקה. 
  2. זוהי התשובה, מהי השאלה? - הצעה של מספר רב ככל האפשר של שאלות שהתשובה עליהן זהה, תוך חשיבה על תחומים שונים מתכנית הלימודים. 
  3. מה נקבל משילוב הצורות? - זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית.
  4. נחשו מהם המספרים הטבעיים? - שאלות מילוליות ברמות קושי שונות העוסקות בזיהוי של מספרים טבעיים תוך ביצוע פעולות חשבון ביחס אליהן, התייחסות לסימני ההתחלקות, ערך המקום ועוד.
  5. נחשו מהם השברים? - שאלות מילוליות ברמות קושי שונות העוסקות בזיהוי של שברים פשוטים ומספרים מעורבים תוך עריכת פעולות חשבון ביחס אליהם, צמצום שברים, המרת שברים ועוד.
  6. גינת הירק של עדי - משימה המזמנת התמודדות עם בעיית חקר בתחום הגיאומטריה ובמיוחד צורות גיאומטריות, הקשרים ביניהן, מדידת שטח והיקף.
  7. מעויינים מסתתרים - זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות וחשיבה מרחבית.
  8. הכנה לבית הספר - בעיית חקר בתחום המספרים הטבעיים והפעולות בהם. במשימה זו מתמודדים התלמידים עם בעיה בעלת היבטים מחיי היומיום.
  9. סדרות מתמטיות - פעילות המפתחת ומעודדת יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות מתמקדת בהשלמת סדרות מתמטיות תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים.
  10. שברי צורות הפלא - זיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.