מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: גינת הירק של עדי

משימה המזמנת התמודדות עם בעיית חקר בתחום הגיאומטריה ובמיוחד צורות גיאומטריות, הקשרים ביניהן, מדידת שטח והיקף.
מטרת הפעילות: חשיבה על שאלות מתמטיות הנגזרות מבעיות בעלות היבטים מציאותיים ועל שיטות שונות לפתרון בעיה.