מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: מעויינים מסתתרים

פעילות המפתחת ומעודדת יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיית חקר, אשר ניתן לפתור באסטרטגיות שונות.
פעילות זו מתמקדת בזיהוי צורות גיאומטריות, בחשיבה על יחסי הכלה בין צורות ובחשיבה מרחבית.