מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: סדרות מתמטיות

פעילות המפתחת ומעודדת יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות.
הפעילות מתמקדת בהשלמת סדרות מתמטיות תוך זיהוי והכללה של קשרים בין מספרים.

קישור לפעילות (בעברית וב- بالعربية)