מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דרושים מורים יצירתיים לכתיבת יחידות לימוד

דרושים מורים יצירתיים למתמטיקה לכתיבת יחידות לימוד לתלמידי כיתות ה-ו.
הפרויקט מבוצע על ידי חברת אלנט עבור משרד החינוך.

אם אתם רוצים לקחת חלק בפרויקט פנו אל: איריס רוזנטל 0545883884 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.