מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

דוכן למכירת שוקו

פעילות שמטרתה לפתח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום תכנים לשפה מתמטית מתאימה. כמו כן שימוש בארבע פעולות חשבון, שברים פשוטים ויחס.

לפעילות (בעברית ו- بالعربية)