מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: שברי צורות הפלא

פעילות המפתחת ומעודדת יצירתיות בקרב התלמידים בעזרת בעיה פתוחה בעלת מספר רב של פתרונות. הפעילות כוללת הנחיות למורה.
הפעילות מתמקדת בזיהוי צורות גיאומטריות, חשיבה על יחסי הכלה בין צורות, וחשיבה מרחבית, זיהוי של שברים פשוטים, יחסים בין שברים, שברים שקולים וצמצום והרחבה של שברים.

קישור לפעילות (בעברית וב- بالعربية)