מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

פעילות: דוכן מיץ

פעילות שמטרתה לפתח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע פעולות החשבון, שברים פשוטים, עשרוניים, אומדן ויחס. הפעילות כוללת הנחיות למורה.

קישור לפעילות (בעברית וב- بالعربية)