מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך היסודי

הכנס הארצי השנתי להוראת המתמטיקה בחינוך היסודי ייערך באופן מקוון ביום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב, 03.07.2022.