מיקרו שיעור - משחקים בקוביות
 מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מיקרו שיעור - משחקים בקוביות

מיקרו-שיעור זו אסטרטגיית הוראה לצמצום פערים. במסגרת המיקרו-שיעור, המורה מתכננת ומעבירה שיעור קצר הממוקד במטרה אחת בלבד, לקבוצה קטנה של תלמידים.
הפעם מצורף מיקרו-שיעור בנושא השוואה בין שני תרגילי חיבור.

קישור לפעילות